Gå direkt till innehållet

Bättre vård för HBTQ-personer

Vänsterpartiets landstingsråd Håkan Jörnehed och Kerstin Burman (V) , landstingskandidat, kräver i dag i Dagens Medicin mer resurser till HBTQ-personers vårdbehov:

Vi välkomnar att Alliansen för några år sedan beslutade att hela Stockholms läns landsting (SLL) skulle införa en övergripande HBT-policy – ett förslag som Vänsterpartiet drivit under flera år men som de borgerliga partierna tidigare röstat nej till.

Vi gläds också åt att Alliansen nu väljer att bifalla Vänsterpartiets förslag om att män som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt, ska få adekvat hjälp i den akuta situationen samt att transpersoner sedan 2008 erbjuds samtalsstöd i landstinget. Av dem som söker sig till HBT-hälsan på Södersjukhuset är just transpersoner den snabbast växande gruppen. Besöken under årets första kvartal är lika många som under hela 2013. HBT-policyn har gett positiva verkningar på landstingets verksamheter.

En HBT-utbildning finns att tillgå på nätet för all personal inom SLL och Patientnämnden redogör för HBT-perspektivet på ett utmärkt sätt i sin senaste årsrapport. Men den som lyfter på locket finner ett uppdämt behov av insatser. HBT-hälsan är ett tydligt exempel på en verksamhet som fått ett utökat uppdrag, från att bara ta emot män till att också välkomna kvinnor och transexuella. Man har dock inte fått extra resurser för detta. Detsamma gäller Sösam – som sedan samkönade par fick tillgång till insemination – tar samtliga fertilitetsutredningar för lesbiska par i princip i hela landstinget. Det finns även ett ointresse att utvärdera dessa verksamheter. Trots nya uppdrag har man inte följt upp eller observerat statistik om patientökningen.

Dessutom har det förlegade tvångssteriliseringskravet för transpersoner, som vill byta juridiskt kön, äntligen upphört. Det innebär också att vi måste möta de önskemål som finns att få spara könsceller för framtida bruk hos gruppen i fråga.

Vi behöver nu anpassa oss till ett förändrat regelverk och de behov som synliggörs. Först och främst måste vi avsätta betydligt mer resurser till HBTQ-personers vårdbehov. Om Vänsterpartiet får förtroendet att sitta i en majoritet i Stockholms läns landsting efter valet, lovar vi att verka för ökade resurser till HBT-hälsan och Sösam. Det handlar om mer personal och fler tjänster. Vi föreslår ett resurstillskott i ett första steg på fem miljoner för denna del av HBTQ-vården.

Vi kommer även att inrätta landets första sexualmedicinska centrum på Södersjukhuset för att främja den sexuella hälsan, vilket är ett önskemål från flera av sjukhusets verksamheter.

Snart är det Pride och partierna tävlar om att krama HBTQ-personer hårt detta valår.  Men det är handling och konkreta förslag som räknas. Vänsterpartiet visar återigen att vi är beredda att prioritera en god vård för alla. Det måste få kosta i extra resurser.