Gå direkt till innehållet

Bli Vänsterpartiets bostadsexpert

Uppdatering 2014-12-04: Tjänsten är tillsatt.

Vänsterpartiet har ansvar för bostadsroteln i Stockholms stad och vi söker nu en borgarrådssekreterare som kommer att ha det övergripande ansvaret för vårt arbete med bostadsfrågor.

Arbetet innehåller en mängd olika delområden, bl.a.

Att ha samordningsansvaret för olika tjänstemän inom roteln,

Att hålla löpande kontakt med samtliga bostadsbolag inför styrelsemöten,

Att samordna med koncernstyrelsen, så att de beslut som fattas där blir samstämmiga med de som fattas i bostadsbolagen.

Att skriva och handlägga rotelns ärenden

Att ansvara för förhandlingar i bostadsfrågor med stadsdirektören

Att bevaka de beslut som fattas i exploaterings- och stadsbyggnadsnämnden.

Att bevaka aktuell statistik och förbereder ärenden som ska behandlas i bostadsförmedlingens styrelse.

Att ha en övergripande kontroll över allt som rör bostadsproduktionen i allmännyttan, tex markanvisningar, planprocesser och byggstarter mm.

Att självständigt ta fram ekonomiska underlag.

Vi vill att den sökande har följande bakgrund:

 1         Mycket goda kunskaper i fastighetsekonomi och fastighetsjuridik

2         Mycket goda kunskaper om stadens bostadsbolag

        Mycket goda kunskaper om hur de årliga hyresförhandlingarna läggs upp och om förhandlingar när det gäller upprustning av fastigheter

4         Mycket goda kunskaper om de olika aktörerna på Stockholms bostadsmarknad

5         Erfarenhet från kommunal verksamhet och kunskap om hur en kommun fungerar

        Vana att skriva tjänsteutlåtande och kommunala handlingar

Frågor och ansökningar skickas till naile.aras@stockholm.se