Gå direkt till innehållet

Clara Lindbloms budgettal

I två dagar, 8-9 december, debatteras Stockholms stads budget i kommunfullmäktige. Clara Lindblom (v) är äldre- och personalborgarråd. Här finns hennes inledningstal att läsa.

Åhörare, ledamöter av kommunfullmäktige.

Jag har arbetat sex år inom stadens LSS-verksamhet som vårdare på ett korttidshem för personer med utvecklingsstörning och autism. Jag har varit personlig assistent, och arbetsplats- och skyddsombud inom Kommunal. Jag är van att man börjar ett arbetspass med en väldigt enkel fråga. Vad känner du för att göra idag?

Jag förstod väldigt snabbt att det inte riktigt fungerar så inom hemtjänsten, åtminstone inte i den här staden. För inom vår hemtjänst har man som äldre rätt att välja mellan över 200 olika ut¬förare – men inte om du ska få ta en promenad, gå till banken eller laga mat när personalen väl kommer.

Att se över hemtjänstens organisering kommer en av de viktigaste uppgifterna under den här mandatperioden. Målet är att de äldre ska få betydligt större inflytande över sina egna hemtjänsttimmar. Det handlar i grunden om rätten till självbestämmande för den som nyttjar hemtjänst – men också om att respektera yrkeskunnandet hos tusentals anställda inom äldreomsorgen. De ska ges större möjligheter att utforma insatser utifrån sin specifika profession och yrkesetik, och ges bättre förutsättningar att utföra ett bra arbete.

I det sammanhanget är våra personalpolitiska satsningar såsom fler fasta anställningar, minimering av delade turer och full meddelarfrihet enormt viktiga. Men de anställda inom äldreomsorgen behöver också bli betydligt fler för att personalen ska kunna känna att de faktiskt räcker till – utan att behöva hoppa över lunchen, småspringa mellan brukarna eller jobba obetald övertid.

Men om vi ska minska detaljregleringen av hemtjänsttimmarna, då fungerar det inte med över 200 företag som åker kors och tvärs i sina bilar över hela staden. Det förutsätter nämligen en enorm kontrollapparat, där innehållet i hemtjänsttimmarna behöver detaljregleras för att undvika fusk.

Den enskilda individen ska även i fortsättningen ha rätt att välja utförare. Men antalet ska vara hanterbart, så att vi kan ha ett ersättningssystem som bygger på tillit, skapar förutsätt-ningar att bygga upp en fungerande samverkan med sjukvården och en rimlig chans för den enskilda individen att faktiskt göra ett rationellt val.

Vi tar över en äldreomsorg som varit kraftigt underfinansierad. 12 av 14 stadsdelar visar underskott för äldreomsorgen, och jag ska inte hymla med att vi kommer att behöva kämpa hårt för att våra satsningar ska märkas ute i stadsdelsnämnderna under det första året.

Men våra prioriteringar står klara:

I den här staden ska vi ha en värdig äldreomsorg där den enskilde inte bara har rätt att välja utförare, utan också själv kan bestämma över själva innehållet i hemtjänsttimmarna.

Det ska finnas gott om sociala mötesplatser för att motverka ensamhet och isolering, och därför satsar vi både på dagverksamheter och ökar stödet till föreningslivet.

Och i den här staden ska ett tryggt och äldreanpassat boende ska vara en rättighet.

Den här budgeten når givetvis inte hela vägen fram, men det är ett bra första steg åt just det hållet.

Tack.