Gå direkt till innehållet

En bostadspolitik med falsk innehållsförteckning

Politik påstås handla om att säga vad man vill göra och sen söka folkets stöd för att genomföra det. Det är demokratins elementa att människor får möjlighet att ta ställning till olika alternativ och sedan rösta på det alternativ de vill se genomfört. Men om politiker säger motsatsen till vad de menar och om PR, kampanjer och spinndoktorer får ersätta en ärlig debatt – då sätts demokratin på undantag.

Vilken bostadspolitik vill du se i Stockholm? Vilket parti tror du driver en sådan politik? Låt oss titta på vad den styrande majoriteten påstår om sin bostadspolitik och sedan titta närmare på vad de faktiskt gör. Alla påståenden och fakta som vi använder nedan är tagen ur alliansens egna politiska dokument samt offentlig statistik.
De påstår att staden ska öka nyproduktion av bostäder och att man ska värna om en öppen stad med och öka byggandet av hyresrätter. Samtidigt anvisar de mark mest för bostadsrätter, fortsätter ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter så att nettoresultatet är en minskning av antalet hyresrätter, säljer allmännyttiga hyresrätter med relativt låga hyror och köper fastigheter med höga hyror samt inför nya direktiv som kräver att även de kommunala bostadsbolagen ska bygga bostadsrätter
De påstår att ombildning till bostadsrätt behövs för att bolagen ska ha råd med nybyggnationer och renoveringar. Sanningen är att de kommunala boastadsbolagen har god ekonomi och att alliansen bara de senaste åren tagit ut 4,7 miljarder och använt dem till andra utgifter.
De påstår att ambitionerna för bostadspolitiken ökat, och visar på antalet markanvisningar. Sanningen är att antalet anvisningar saknar samband med antalet faktiskt byggda lägenheterna som år efter år är mycket lägre än de mål som sätts upp.
Att markanvisningarna inte leder till nya lägenheter skyller alliansen på planprocessen och påstår därför att de vill effektivisera och demokratisera planprocessen. Sanningen är att de minskar antalet handläggare i byggnadskontoret och överlämnar all planarbete till exploatörerna samtidigt som de minskar information till medborgarna.
De påstår att de vill förbättra folkhälsan genom ”utveckling av strategier och förhållningssätt” (sid 148). Sanningen är att de ändrar reglerna och därmed gör det möjligt att bygga i bullerstyrda miljöer som hittills har ansetts olämpliga ur folkhälsosynpunkt.
De påstår att de är emot marknadshyror. Sanningen är att de gör allt för att marknadshyror ska införas genom att tvinga de kommunala bolagen att lämna Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag för att istället bli medlemmar i Fastighetsägareföreningen. Effekten blir att de allmännyttiga bolagen samordnar med de privata fastighetsägarna.

Skulle de få stöd för sin bostadspolitik om de faktiskt sa ”vad de ville göra och sen sökte folkets stöd för att genomföra det”? Jag tror inte det, och de verkar inte heller själva tro det.
Men jag hoppas på en valrörelse där det finns tydliga – och ärliga – alternativ att välja mellan, och till dess kommer vi att fortsätta avslöja alliansens bostadspolitik.