Gå direkt till innehållet

Fängslande (!) amatörteatermöte

För att fånga en solskvätt har några ur styrelsen, kansliets Pauline och en del övriga deltagare i ATF Förbundsmöte 2014 lyckats smita ut på “rastgården”, innanför fängelsemuren, under en kort paus i överlägningarna. Foto Anders Djerf 2014-03-29.

Kanonväder denna helg. MEN för ett fyrtiotal ombud från kultur- och teaterföreningar i hela landet gällde Sveriges Arbetarteaterförbunds (ATF) förbundsmöte i Gävle lördagen 29 mars 2014. Jag var där som ombud för föreningen Årsta Scenfolk. Heldagsförhandling i fönsterlös teatersalong och ett i övrigt rikt program gav bara några få stunder till vistelse i den varma vårsolen! (Förbundsmöte inom ATF äger rum vartannat år).

Man kan med fog säga att det för oss blev en i flera avseenden fängslande lördag, eftersom vi hela dagen och kvällen fick ”sitta inne” – i Gävles gamla cellfängelse – numera Kulturhus Lättings!

Fängelset invigt 1847 och byggt som ett av de första i landet enligt Den Stora Fängelsereformen, som genomfördes i mitten av 1800-talet – initierad i en skrift av själve Oscar I, som här visade sig vara en stor humanist, med den tidens mått, publicerad några år innan han blev kung:
Fångarna skulle inte bara behandlas bättre än vad som tidigare gällt, de skulle också förbättras och återanpassas till ett fortsatt liv inom lagens gränser. Det var cellfängelserna och en sträng disciplin som skulle åstadkomma detta!

Fängelset stängdes 1986. Övertogs av kommunen samma år. Man ville riva och bygga bostäder. Men en stark opinion, det samlade kulturlivet i Gävle och länsstyrelsen ville annorlunda. Fängelset i Gävle blev statligt byggnadsminne 1998, mot Gävle kommuns vilja – detta är den första byggnad någonsin som inlösts av staten till följd av en byggnadsminnes-förklaring!

Sedan 1991 är största delen av fängelsebyggnaden omvandlad till Kulturhus Lättings, där minst femton olika kulturföreningar idag har sin verksamhet, däribland ATF med sitt kansli. Och mycket verksamheter riktade till barn i förskola- skola.

På mellanplanet finns Sveriges Fängelsemuseum, historien om straff och korrektionsmetoder genom tiderna berättad i cell efter cell med tematiskt innehåll. Berikat vid den specialvisning vi fick, med figuranter, gengångare ur det förgångna, stilla framskridande ur vrårna, stundtals med överraskande ”utfall” i de nedsläckta korridorerna, som av utropen att döma gav åtminstone några i vår grupp en påtaglig skrämselhicka. En riktig Spökvandring!

Men trots att deltagarna detta förbundsmöte var ”internerade” var det den bästa stämning många upplevt inom ATF, även de som varit med många förbundsmöten tillbaka! Punkterna på dagordningen klarades ovanligt smidigt. Valberedningens förslag till nya i styrelsen antogs med acklamation – ett kvitto på att valberedningen, som jag ingick i, lyckats göra ett bra jobb. Och då ville man ha mig kvar där – och jag tackade Ja! Och vid min sida två nya kamrater båda med god inblick i ATFs arbete och med många kontakter i medlemsföreningarna.

I avsaknad av kontroversiella motioner och andra tidsödande formalia kunde vi i stället ha gott om tid för givande allmänna diskussioner och spontant umgänge:

Det blev under alla samtal uppenbart att “den deltagande kulturen”, där folket (amatörerna) själva kan vara aktiva i skapandet, lever under så olika villkor och förutsättningar, beroende på i vilken kommun i landet man bor och vill verkar. En amatörteatergrupp behöver ha tillgång till en lokal. Men den kan ju aldrig betala marknadsmässig hyra. Det måste finnas möjligheter till kontinuerlig, långsiktig verksamhet. Här måste kommunerna visa en betydligt större förståelse kulturföreningarnas och kulturlivets villkor och ge utrymme för ett växande kreativt skapande, genom att ställa upp ekonomiskt! Låt “tusen blommor blomma”! Det går inte att bara arbeta inom tidsbegränsade “projekt”!

Förbundsmötet bjöd också på flera kortare sceniska upplevelser. På fredagskvällen ungdomar från teaterföreningen Pegasus i ett häftigt, nyss skapat dansnummer, följt av en kortare gestaltningsövning för oss alla. Detta i Musikhusets lokaler (f d Sjömanskyrkan) intill Järnvägsstationen och under lördagen i Kulturhus Lättings (= gamla cellfängelset) bl a teateramatörer från Sandviken, och till middagen jazz, ballader och lite blues. Middagen ja, det bjöds på rikt varierad, omsorgsfullt tillagad och samtidigt helt och hållet närproducerad, ekologisk middagsbuffé.

Hos mig föddes en tanke: Teatergruppen Björkö Teater med sin regissör Robert Sjöblom, som ju framträtt med flera olika produktioner på Björkö-Arholma och även gästspelat inne i Norrtälje stad, borde komma med i ATF! Den gruppen passar alla gånger in här! Och kan dra nytta av kursutbud och handledare.

Ur-gotlänningen, tillika ATF-ordföranden, Marie Svedberg, inledda våra förhandlingar fantastiskt förvandlad till ”TORSPJÄSKU” i mycket yvig fårpäls och andra attribut! Tyvärr har jag ingen ljudfil med det originella gutemål hon bjöd på… ”Torspjäsku” har en viktig plats i gotländsk mytologi, ett kvinnligt väsen som inte var på så god fot med asaguden Tor…

© text och foto: Anders Djerf 2014