Gå direkt till innehållet

Fler jobb om funktionshindrade kvoteras in

Nu är det så att den här majoriteten har suttit i åtta år och nu ser vi en minskning av antalet funktionsnedsatta som får arbete, och då bör man ta till någonting mycket mer effektivt. Då tycker jag att man kanske borde se över kvotering inom staden där det finns massor av olika arbetsplatser som skulle kunna ta emot funktionsnedsatta personer, säger Karin Rågsjö (V) i Sveriges radio.   Då måste man också ha en bättre dialog med de olika handikappförbunden för att få hjälp och stöd av dem också och råd för hur vi ska kunna anställa flera. Det här är extremt viktigt, annars har vi en grupp som står väldigt långt bort från arbetsmarknaden och bara ökar, och det skapar också en ökad psykisk ohälsa.

Läs hela artikeln och lyssna på inslaget här: (V) Fler jobb om funktionshindrade kvoteras in