Gå direkt till innehållet

Imponerande re-make av Kapellskärs Hamn!

I samband med Stockholms Hamnars årligen återkommande styrelsekonferens gjorde styrelsen i torsdags förra veckan besök på plats i Kapellskärs Hamn, där omfattande arbeten för att anpassa hamnen för nya, större fartyg och skapa nya kajlägen pågår sedan 1 oktober förra året. Kapellskärs Hamn ägs ju till 91 % av Stockholms Hamn AB, 9 % av Norrtälje kommun.

Förutom avslutning av de stora schakt- och sprängningsarbetena pågår i dessa dagar arbetet på vågbrytare och ny hamn för Sjöfartsverket och lotsstationen.

Den nya lotshamnen blir dock inte större än den gamla, trots att man nu hade ett gyllene tillfälle att skapa en hamn, där också sjöräddning, sjöpolis och kustbevakning kunde fått plats, och stora samverkansvinster kunde ha nåtts. Sjöfartsverket har dessvärre riktigt taskig ekonomi och har inte råd att låta bygga större och för framtiden! Kustbevakningen har nyligen aviserat stora nedskärningar – en följd av otillräckliga statsanslag för de stora investeringar man av samma statsapparat uppmanats att göra, med bl a nytt stort fartyg!

Den övriga, huvudsakliga verksamheten Kapellskärs Hamn med rullande gods, trailers och långtradare, har utvecklats så det knaket. och byggs nu om för ökad kapacitet. Dess lönsamhet de gångna åren har varit i särklass, och hamnen har nu gått upp till Sveriges femte hamn i omsättning!

Det blir nu en hamn anpassad för behoven fram till 2030, med ökat antal fartygsanlöp och ännu större fartyg. Hamnplan utvidgas och uppställningsplatserna för trailers blir fler – samtidigt som de släppas in på hamnområdet först i anslutning till, eller bara timmar innan det aktuella fartygets avgång. Allt detta för att kunna erbjuda erforderlig kapacitet.

För gemene man ser det nog mest ut som ett enda jättestort upplag av sprängsten idag – men allt är noga planerat och all sten kommer att återanvändas, i pirbygge och vid utvidgning av uppställningsytor. Och de stora stenhögarna som är upplagda idag, och både kommer från sprängningar nere på sjöbotten bl a av en uppgrundning i inloppet – för att skapa säkrare insegling – och fått köpas externt, fungerar idag som en press på de fyllnadsmassor, som snart ska bli stadiga ytor att köra på.

Detta imponerande arbete har sedan 1 oktober pågått dygnet runt, sju dagar i veckan, i fyrskift, bara med en veckas uppehåll över själva juldagarna!

Och pengarna: Projektet i Kapellskär kostar hela 745 miljoner kronor i 2013 års penningvärde, ett jätteprojekt för att vara på Rådmansö! – godkänt och garanterat genom Stockholms stad, som har det tämligen gott ställt när det investeringsmedel, men samtidigt kommer hamninvesteringen att ge ökade intäkter när hamnen står färdig. Den nya hamnen ska kunna vara i full drift sensommaren 2016.

Och hamnen förutsätts fungera, och fungerar, med full trafik på Finland och Estland, under hela ombyggnadstiden.

© text o foto Anders Djerf 2014