Gå direkt till innehållet

Inga avgifter för barn

Helt avgiftsfri barnsjukvård och kostnadsfria läkemedel på recept för barn är två krav från Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting. Reformen skulle kosta omkring 150 miljoner per år och ryms inom skattehöjningen på 25 öre.

– Hur väl vi tar hand om barnen och de äldre är ett bra mått på hur vår välfärd fungerar. Att inga vårdavgifter ska gälla för barn är en självklarhet för nästan alla landsting men inte här i moderatstyrda Stockholms läns landsting som tar 120 kr när barn besöker akuten, säger Vänsterpartiets landstingsråd Håkan Jörnehed.

– När vi talar om barnfattigdomen i Sverige ska vi vara medvetna om att de stora skillnaderna finns mellan olika stads- och länsdelar. I Södertälje lever nästan 23 procent av barnen i ekonomiskt utsatta hushåll  medan siffran för Täby är endast 3,7 procent. Sådana skillnader måste vi politiker göra något åt. Barnen väljer inte var de ska födas och självklart ska alla barn har samma förutsättningar.

Vänsterpartiets satsning på barn inbegriper även bidrag till glasögon på 600 kr. Till skillnad från Alliansen föreslås att bidraget ges upp till 18 år och inte bara till nio eftersom många barn får synförsämringar varje år.

I morgon fredag 5 september kommer Håkan Jörnehed, gruppledaren Gunilla Roxby Cromvall och flera andra V-politiker till torget i Skärholmen kl. 11-12. För att göra vården i Skärholmen mer tillgänglig och anpassad till de olika nationaliteterna i området föreslår Vänsterpartiet att ett närsjukhus ska byggas där. Förebilden är Angereds närsjukhus utanför Göteborg.

– Att ge alla samma förutsättningar betyder också att vi måste göra särskilda satsningar på vissa grupper och vissa områden. Runt Skärholmen bor människor från världens alla hörn. Många av dem har traumatiska upplevelser bakom sig och är i större behov av hälso- och sjukvård, säger Håkan Jörnehed.