Gå direkt till innehållet

Klagomål på villovägar

Klagomålen mot färdtjänsten i länet har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. I dagens landstingsfullmäktige frågade Vänsterpartiets ledamot i Färdtjänstberedningen, Pia Ortiz, varför klagomålen endast registreras på länsnivå.

Beredningens ordförande Karl Henriksson (KD) försäkrade att alla klagomål ska registreras men att det fortfarande finns ett mörkertal eftersom alla inte anmäler de brister som finns. Men nu finns en värdighetsgaranti i färdtjänsten, anförde Henriksson.

– Värdighetsgaranti i all ära. Man borde fråga generellt om de problem som finns i färdtjänsten och resegarantin måste samarbeta med kundtjänsten för att vi ska kunna se resultat, sade Pia Ortiz.

Pia Ortiz Venegas har också skrivit en interpellation om arbetsvillkoren för taxiförarna i färdtjänsten. ”Mystery Shoppers” ska nu provåka färdtjänsten för att avslöja chaufförer som inte lever upp till kraven på gott bemötande.

– Vore det inte rimligare att börja från grunden och förbättra chaufförernas arbetsvillkor så att de förmår leva upp till kraven? undrar Pia Ortiz.

– Det är mer sannolikhet att en uttröttad förare tar onödiga risker – eller på annat sätt försätter sin kund i oönskade eller farliga situationer – jämfört med en utvilad förare med trygga anställningsförhållanden.