Gå direkt till innehållet

Kulturvalet: Ett löfte om dagen fram till valet

Löfte 1:
1 % av statsbudgeten till kultur
Vänsterpartiet har som enda parti beslutat att verka för att minst 1 % av statsbudgeten ska gå till kultur.  Idag är det 0,8%  och vårt förslag skulle betyda en förstärkning med flera miljarder under de kommande åren.

Stockholmsvänstern har stora kultursatsningar i sin budget på sammanlagt minst 100 miljoner kronor till både kulturskolan, det fria kulturlivet, samlingslokaler och föreningsliv, kulturcentra i ytterstaden, fria entré på museer och mycket mer.

Löfte 2:
Inga marknadshyror för kulturen!
Idag är lokalhyrorna ett av de alla största hindren för ett blomstrande kultur- och föreningsliv och slukar en allt större del av budgeten för många verksamheter i Stockholm. Högerns marknadsanpassade bostadspolitik tillämpas också på stadens egna verksamhetslokaler. Konstnärsateljeer, samlingslokaler, fria scener, ungdomshus och många andr…a har fått orimliga hyreshöjningar och tvingas snart lämna vår kommun. Det är inte rimligt att staden äger lokaler för viss verksamhet som man sedan leker affär med och tar ut så höga hyror att den verksamheten inte kan vara kvar. Vi har länge  förespråkat att ett nytt system för hyressättning som inte bygger på marknadsprinciper utan på driftskostnader och verksamhetens inriktning. Dessutom finns det i staden många tomma lokaler som kunde upplåtas tillfälligt till mycket låg kostnad till olika kultur- och föreningsverksamheten. Stadens bostadsbolag har stora förmögenheter och det finns inga ekonomiska skäl att höja hyrorna. Det är ren borgerlig ideologi. I en öppen stad som välkomnar ett levande kulturliv i stället för mer kommers krävs tillgång till fler och billiga lokaler!

Löfte 3:
Kulturskola för alla!
Nästan ingenting på kulturområdet har haft större negativ inverkar för stockholmsbarnen än nedskärningarna och avgiftshöjningarna i kulturskolan.  Under Madeleine Sjöstedts ledning har kulturskolan genomgått en omstöpning mot en smalare och mer elitistisk skola. Stockholms kulturskola, tidigare utnämnd till landets bästa, ligger i Lärarförbundets und…ersökning nu på 224:e plats av 278. Betydligt färre barn får del av kulturskola med en snedfördelning mot innerstaden – på Järvafältet när den endast 1% av barnen. Avgiften har nästan fördubblats och för ett stockholmbarn kostar en termins musikundervisning 900 kr, medan ett barn i Botkyrka betalar 350 kr och i Boden 0 kr. V vill sänka avgifterna rejält och på sikt ha en avgiftsfri kulturskola. Vi vill också ta bort instrumenthyran. Den ska ha plats för alla barn och integreras bättre i grundskolan. Vi satsar i vår budget 14 milj mer på kulturskolan. Alla barn måste  få möta glädjen i att vara med i skapande verksamhet som musik, teater, dans ,bild, skrivande.

Ann Mari Engel kommer att komma med fler kulturlöften inför valet. Följ uppdateringarna här.