Gå direkt till innehållet

Le mot mig…

Le mot mig och jag ska säga dig vilken klass du kommer i från!

I gårdagens landstingsfullmäktige debatterades en motion initierad av oss i Vänsterpartiet som i korthet går ut på att den fria tandvården ska förlängas från 19 år till och med till det man fyller 21 år.

I Stockholmsregionen har vi stora grupper av fattiga ungdomar: arbetslösa, studenter och/eller de som har sitt första jobb. Gemensamt är deras obefintliga eller svaga ekonomi som gör att en överväldigande majoritet av 19-21-åringarna avstår från att gå till tandläkare för att det helt enkelt är för dyrt.

Genom att bifalla vår motion skulle borgarna kunna ge en hjälpande hand till ekonomiskt pressade grupper i vårt län. Till saken hör att sedan 1 januari i år har man i Västra Götaland infört fri tandvård till och med det år man fyller 24 år. (Gissa vilka som sitter i majoritet där?). Tror ni att M, FP,C och KD tog den chansen? Självklart inte! Med hänvisning till den s.k ”Tandvårdschecken” om 300 kr per år, anser den svenska borgerligheten att de gjort vad de ska för svenska ungdomar vad gäller deras tandhälsa.

De glömde också förklara hur det kommer sig att när priserna för tandvård höjs så höjs inte storleken på ”tandvårdschecken” så för varje prishöjning gröps värdet på checken ur och den enskilde får betala mer och mer ur egen plånbok.
Visst, borgarna var först med att få till ett tandvårdsstöd som omfattar hela befolkningen. Synd bara att de skapade en sådan dålig reform som om ett par år betyder noll och intet i ekonomisk stöd för individen då man inte räknar upp tandvårdsstödet med prishöjningarna.

Vad borgarna heller inte vill tala om är att alla kostnader mellan 300 kr och 3000 kronor ska du stå för själv, alltså 2700 kr ska du betala i egenavgift om det gått så illa att du behöver göra en större reparation i en tand. Även för en normalinkomsttagare är det ofta en enorm summa så hur ska det inte vara för någon med ingen eller låg inkomst? Efter 3000 kr får du 50 procent av kostnaden i tandvårdsstöd.

Nej, vi i Vänsterpartiet borde utarbeta och utreda hur vi i framtiden skulle kunna lägga en reform i riksdagen som ger oss ett tandvårdsstöd (oavsett ålder) värd namnet och kanske i förlängningen inlemma tandvården i den traditionella sjukförsäkringen men i väntan på det skulle vi i vårt landsting kunna ge de här hjälpen på vägen. Bara så kan vi får ett slut på att klass syns när du ler.

Daniel Blomgren
Landstingets beredning för tandvård