Gå direkt till innehållet

Mottagning för våldtagna män

Vänsterpartiets landstingsråd Håkan Jörnehed anser  att det behövs en mottagning i länet dit män som utsatts för sexuella övergrepp kan vända sig.

Antalet män som anmäler att de blivit våldtagna har ökat under flera år, säger Håkan Jörnehed i bl.a. Radio Stockholm. Bakgrunden är en V-motion som kommer upp  i hälso- och sjukvårdsnämnden den 4 mars.

– Det rör sig om  relativt låga siffror, för 2013 preliminärt 54 anmälningar i vårt län, men det som är speciellt för män är att det är ett stort mörkertal. Man pratar inte gärna om sådana här övergrepp.

Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet gjordes 54 anmälningar i länet förra året om att män våldtagits, det är en ökning jämfört med tidigare år.  Men enligt Håkan Jörnehed är det långt från alla män som utsätts för våldtäkt som anmäler övergreppen och därför är mörkertalet stort. Enligt honom finns det många fördomar kring män som gör att männen låter bli att anmäla.

Enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltning är kunskapen om män som utsätts för sexuella övergrepp dålig idag. Därför tycker förvaltningen att det är för tidigt att öppna en mottagning för männen men anser att frågan är väl ställd och att området behöver belysas. Problemet finns och mörkertalet är troligtvis stort. Frågan behöver utredas ytterligare och förekomsten av män som idag söker vård för sexuella övergrepp behöver kartläggas.