Gå direkt till innehållet

Ni är naiva!

Privatiseringarna och vårdvalet har inte löst problemen med ojämställd och ojämlik vård, underströk landstingsrådet Håkan Jörnehed (V) i dagens debatt i landstingsfullmäktige. Han föredrog resultat från den så kallade Patienttoppen där vårdcentraler i ”friska” områden i länet ligger högst och områden med hög ohälsa ligger i botten.

– Det har aldrig skett så många läkarbesök i områden med hög ohälsa men patienterna är inte nöjda och vad gör du åt det Filippa Reinfeldt? frågade Håkan Jörnehed.

Filippa Reinfeldt förnekade problemet och ansåg att Håkan borde hylla valfriheten i stället.

– Det finns en stor naivitet hos er i alliansen. Ni ser på vårdval som något laxerande, men erkänn nu: er politik främjar inte en jämlik och jämställd vård, fastslog Håkan Jörnehed och fortsatte:

– Du säger att de som inte är nöjda med sin vårdcentral kan uppsöka en annan men det finns människor som inte ens har råd med en SL-biljett för att till exempel åka in till Östermalm där vårdcentralerna ligger tätt och där patientnöjdheten är stor.