Gå direkt till innehållet

Nytt förslag vill göra Högdalstopparna till mötesplats

– Motionsslingor, skidspår, ett utegym, möjligheter att klättra, en ridstig, ett kafé – det är bara några av de aktiviteter som skulle kunna finnas på Högdalstopparna. Det är en unik plats och möjligheterna är många, säger Maria Hannäs, motionär och kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet.   Planerna för Högdalstopparna fanns redan 2005 men idéerna lades på hyllan. Det nya förslaget är mer omfattande och ska skapa fler tillgängliga grönområden för rekreation och naturupplevelser när kommunen befolkas av allt fler människor.

– Den borgerliga majoriteten har inte brytt sig om området de senaste åtta åren. Vi menar att vi behöver ta ett helhetsgrepp om Högdalstopparna och fylla den med aktiviteter med fokus på barns friluftsliv, säger Sebastian Wiklund, ersättare i stadsbyggnadsnämnden för Vänsterpartiet.