Gå direkt till innehållet

Orminge nästa?

Foto: Kalle Larsson När valet närmar sig profilerar sig partierna med den ena tunnelbaneutbyggnaden efter den andra i starka färger. När linjerna kan vara på plats är det dock ingen som riktigt vet.

Med en nyligen avslutad idéstudie har arbetet med förlängningen av tunnelbanan från Nacka centrum till Orminge kommit en bit på vägen. Det är landstinget och Nacka kommun som tagit fram idéstudien som förutom en station i Orminge även tittat på stationer i Ektorp och Björknäs centrum. Fem sträckningar redovisas varav tre alternativ passerar Skurusundet under mark i tunnlar medan de övriga två går över sundet via den befintliga vägbron, eller på en ny kombinerad motorvägs- och tunnelbanebro. Idéstudien pekar ut alternativ 1-3 (under mark i tunnlar) som mest genomförbara, både tekniskt och miljömässigt.

– Vänsterpartiet välkomnar idéstudien med tunnelbana från Nacka centrum till Orminge. Vi anser att den planerade tunnelbanan till Nacka ska gå till Orminge redan i den första etappen säger Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare och ledamot i trafiknämnden (V) i Stockholms läns landsting.

Nästa steg är en åtgärdsvalsstudie – en förutsättningslös utredning som tittar på vilket trafikslag som är bäst lämpat att använda på den aktuella sträckan. Trafikverkets fyrstegsprincip ska även tillämpas som bygger på att befintlig infrastruktur ska användas i första hand och ny bara byggas om det verkligen finns behov.

– Vi vet att tunnelbaneutbyggnader tar lång tid så även om vi vill skynda på processen med tunnelbaneutredning till Orminge har vi ett snabbt genomförbart alternativ. Vänsterpartiet lanserar moderna, snabba och kapacitetsstarka trådbussar med en linje från Västra Orminge till Flemingsberg via Globen och Kungens kurva, fortsätter Gunilla Roxby Cromvall.

Enligt en nyligen framtagen rapport från Vänsterpartiet kan trådbussar börja trafikera sträckan om två år, att jämföra med en t-banelinje som tar 10 – 15 år att bygga.

 Läs mer om trådbussar här!