Gå direkt till innehållet

Regeringen tror utredningar ska lösa bostadsfrågan

Fastighetsägarna driver envist en kampanj för marknadshyror och Alliansen tillsätter utredningar. Ingen orkar hålla räkningen på Alliansens alla bostadsutredningar. Det enda vi vet är att hittills har man inte åstadkommit ett smack när det gäller att lösa bostadsbristen, vare sig i Stockholm eller någon annanstans.

Nyligen har ”Nybyggarkommissionen” lagt fram över sextio förslag på hur man ska bygga nytt.  Omedelbart efter det att kommissionen har lagt fram sina förslag tillsätter man ännu en utredning. Nu ska det återigen ses över och analyseras om bostadssituationen i Stockholm, Göteborg och Malmö och föreslås hur den ska förbättras.

Situationen är både tragisk och pinsam. Efter att i snart åtta år ha haft ansvar för bostadspolitiken är resultatet noll för Alliansen.

Jag menar att det inte behövs en enda utredning till. Möjligheterna att bygga billigt och bra finns, liksom möjligheter att hålla hyrorna nere i det befintliga bostadsbeståndet. Det är kraften och viljan som saknas. Och det får man inte genom att tillsätta en massa nya utredningar.

Genom SABO:s ide om så kallade ”kombohus” vet vi att det är möjligt att bygga med hyrestak och få rimliga nyproduktionshyror.

De kommunala bostadsbolagen i Stockholm har extremt god ekonomi och delar ut miljarder till stadens kassa. De har självklart råd med hyresstopp i flera år framöver.

I samband med markanvisningar kan kommunen sätta krav på ett hyrestak kombinerat med god kvalité i stället för att sälja marken till högstbjudande.

Självklart ska vi använda de kommunala bostadsbolagen där kommunen kan peka med hela handen och besluta både om markanvisningar och att bygga med hyrestak.  De kommunala bostadsbolagen är kommunens viktigaste verktyg när det gäller att bygga bort bostadsbristen och att bygga nytt med överkomliga nyproduktionshyror. Det är märkligt att detta viktiga verktyg så sällan lyfts fram i debatten.

Sedan behöver vi naturligtvis utveckla och stödja nya idéer.  Hur kan vi sänka kostnaderna genom lokalt producerad energi?  Hur förtätar vi villaområden så att de rymmer fler människor samtidigt som vi slår vakt om en bra miljö? Vi behöver bygga kollektivhus, kollektivvillor, stora lägenheter för både stora familjer och för andra som vill bo kollektivt och ändra föråldrade godkännandekrav.

Vi behöver politisk vilja, idéer och kreativitet, men inte en enda utredning till.

Ann-Margarethe Livh
gruppledare Vänsterpartiet i Stockholms stad