Gå direkt till innehållet

Rullande röntgen tack vare V

Vänsterpartiet har återigen vunnit gehör för ett av sina förslag i landstinget. Den här gången gäller det införandet av rullande röntgen på äldreboenden, som landstingsrådet Håkan Jörnehed motionerat om. Ärendet kommer att behandlas positivt när hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder den 20 oktober.

– Det blir precis som vi i Vänsterpartiet ville – en utredning om huruvida mobil röntgen kan införas i Stockholm. Vi tar efter det framgångsrika exemplet i Region Skåne som omfattar skelett-, lung- och bukröntgen. Det här handlar om att sjukvården måste komma till de äldre och inte tvärtom, säger Håkan Jörnehed.

Äldre som ramlar och slår sig hamnar ofta på akuten med lång väntetid som följd. I bästa fall har de med sig personal från äldreboendet men ibland finns inte den möjligheten.

– Att bli liggande – ibland helt ensam – på en akut är mycket påfrestande för de äldre med risk för till exempel uttorkning och blodsockerfall. Med mobil röntgen ökar vi tryggheten för de äldre och slipper onödiga transporter.