Gå direkt till innehållet

Sandaletten i Solberga

Idag initierade stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med att bygga i Sandaletten, söder om Solbergaskogen vid Kabelverket. Det är helt i enlighet med Vänsterpartiets stadsbyggnadspolitik att använda redan hårdgjorda ytor för ett effektivt bostadsbyggande. Kvarteren i Kabelverket, i detta fall Sandaletten, kommer att bli ett bra boende med närhet till Solbergaskogen, som är en viktig närskog i ett område med relativt långt avstånd till större skogsområden. Vi arbetar för att Solbergaskogen ska bli ett naturreservat för det rörliga friluftslivet.

Parkeringstalet behöver hållas lågt, ett flertal busslinjer samt pendeltåg finns på kort avstånd. Ett stort nytt cykelparkeringshus finns vid stationen. Eftersom det är flera byggbolag i de olika etapperna i planområdet Kabelverket kan kontoret initiera ett samarbete mellan dem för att möjliggöra att plats för bilpoolsbilar i p-normen.

Vi anser att gårdarna som planeras ska vara gröna med odlingsmöjligheter och att bebyggelsen ska vara av passivhus standard i hela projektet.

I kommande detaljplaner anser vi att arbetet med idrottsytor / idrottshall samt gruppbostäder måste ha hög prioritet.