Gå direkt till innehållet

SD sprider myter i tunnelbanan

Foto: Kalle Larsson

Sverigedemokraternas EU-kampanj i tunnelbanan som lanserades den 12 maj har fått häftig kritik från resenärerna. Det är framför allt affischen med ordalydelsen ”Det är dags att stoppa det organiserade tiggeriet på våra gator” som väckt anstöt hos många. Att valbudskap på reklamplats inte sällan brister i saklighet är inget nytt, men i detta fall anser Vänsterpartiet att Sverigedemokraternas budskap är medvetet osakligt.

–  Budskapet riktar sig mot fattiga migranter från Rumänien och Bulgarien, säger Vänsterpartiets ledamot i trafiknämnden Gunilla Roxby Cromvall.

Enligt den av alliansen utsedda nationella samordnaren för hemlöshet är det en myt att tiggeriet på Stockholms gator skulle vara organiserat av ligor.  Trots det har  Sverigedemokraterna uttryckligen valt att affischera i tunnelbanan, enligt partiets kommunikationsstrateg ”för att man då i regel redan gått förbi ett antal tiggare på väg ned till tunnelbanan”.

–  Många SL-resenärer ifrågasätter nu om annonsörer medvetet får sprida stigmatiserande myter i tunnelbanan. Det är bra att trafikförvaltningen omgående gick ut med ett generellt svar till SL-resenärer efter den omfattande kritiken. På dagens möte i trafiknämnden lämnar jag in en skrivelse med begäran om att riktlinjerna för annonsering i kollektivtrafiken omgående ses över och eventuellt revideras, säger Gunilla Roxby Cromvall.