Gå direkt till innehållet

Sluta försumma Rågsveds friområde!

En vandring längs Natur- och kulturstigen i Rågsveds friområde gör mig lycklig och olycklig. Lite av dagens trista intryck har jag fångat i de första fotografierna i denna blogg. Sen kommer det vackra. Skönheten, stillheten, fågelsången, blomsterprakten är bedövande. Samtidigt kunde området vara så mycket bättre skött, både naturvård och tillgänglighet, klottersanering och skyltning. Vilken källa till kunskap som finns i friområdet – historia, naturkunskap, biologi, ekologi.

Vi behöver en kvalificerad tillsynsperson i området, som samverkar med Kräpplagruppen om områdets skötsel. Vi behöver regelbundna medborgarmöten med alla inblandade förvaltningar och bolag. Staden måste ta ansvar för att underhålla Natur- och kulturstigen. Hela området behöver bli naturreservat!