Gå direkt till innehållet

Sommaren kaotisk i vården

– Den situation som rått på sjukhusens akutmottagningar under sommaren är alarmerande, säger Vänsterpartiets landstingsråd Håkan Jörnehed i Dagens Medicin i dag.

Denna sommar sägs ha varit värre än någonsin tidigare. Bristen på personal har varit stor, framför allt saknas sjuksköterskor. Personalen har tvingats gå på knäna.

Under sommaren har jag blivit uppvaktad av personal som arbetar på våra akutmottagningar. De uppger att nu går det inte längre, det måste bli förändring – patientsäkerheten är hotad. Till och med landstingets chefsläkare har i medierna uttryckt att patientsäkerheten varit hotad i sommar.

Framförallt handlar det om brist på vårdplatser. När vårdavdelningar stängs på grund av personalbrist blir patienterna kvar på akuten. En helg i sommar låg 18 patienter på en akut och väntade på att få komma till en vårdavdelning. På denna akutmottagning fanns endast fem sängar, resten av patienterna låg på britsar.

På ett annat sjukhus samma helg väntade 25 patienter på avdelningsplats, däribland en äldre man. Efter 24 timmar – ett helt dygn senare – låg samma man fortfarande kvar och väntade. Då har man ändå på detta sjukhus beslutat att permanent under sommaren ha minst två överbeläggningar på varje öppen avdelning. För när det väl blir en plats ledig är det inte säkert att den är på rätt avdelning. En vårdanställd berättade om en ung person med hjärntumör som hamnar på en lungavdelnin

En annan sjuksköterska berättar att det på hennes pass ska vara två sjuksköterskor på 15 patienter, men i verkligheten är det endast en sjuksköterska och en undersköterska på 20 patienter.  En av dessa patienter behövde ständig övervakning. Sjuksköterskan var mycket orolig för att någon patient skulle fara illa eller till och med dö eftersom hon inte kände att hon hade fullständig koll på sina patienter.

Jag väljer att berätta detta eftersom vi politiker ibland blir anklagade för att skrämma patienterna från att söka vård eller att sprida en felaktig bild av vården.  Men med facit i hand efter denna sommar går det inte längre att mörka hur det ser ut i vården. En interngranskning visar att det till hösten kommer att saknas 65 intensivvårdssjuksköterskor på KS. Som en följd av detta måste tolv intensivvårdsplatser stängas.

Jag är övertygad om att ingen politiker oavsett politisk färg vill ha den kaotiska situation som idag råder på våra akuter. Men i en politiskt styrd organisation faller ansvaret tungt på den moderatstyrda alliansen som regerat landstinget i snart åtta år. Ytterst ansvarig är sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M).

Alliansen har varit helt fokuserad på att privatisera och införa vårdval medan personalsituationen har negligerats.  Då har ändå behovet av framförallt fler sjuksköterskor inom vården ökat för varje sommar. Numer har vi stängda vårdplatser året om. På Karolinska sjukhuset har det senaste året 190 vårdplatser varit stängda.  Dessutom håller inte sjukhusen sina budgetar utan drar iväg med stora kostnader. Personalomsättningen är stor och både sjukskrivningar och kostnader för hyrpersonal ökar. På en av akutmottagningarna är en tredjedel av alla sjuksköterskor som arbetar anställda senare än 1 januari.

Då det pågår ett löneupprop för nyexaminerade sjuksköterskor måste vi förhålla oss till det eftersom tillgång och efterfrågan styr.  Av en för oss obegriplig anledning har alliansen valt att inte gå med på dessa löneanspråk. Det har resulterat i att akutsjukvården nedprioriterats och bristen på sjuksköterskor är skriande. I dagarna kom rapporter att 1300 sjuksköterskor årligen söker sig till Norge. Det är lönen som lockar men även – som en sjuksköterska beskrev det – att i Norge ses hon och uppskattas för sitt arbete.

Vänsterpartiet menar att vi omedelbart måste ta fram en krisplan för hur vården fungerar på sjukhusakuterna.  Omedelbara åtgärder måste vidtas på kort och lång sikt. Man bör ha dialog med de anställda på akuten för att åstadkomma hållbara lösningar. En åtgärd är att ge ingångslöner på lägst 25 000 kr som löneuppropet kräver och samtidigt höja lönen för de sjuksköterskor som redan är anställda.

Höjda sjuksköterskelöner skulle minska omsättningen som beror på att man byter jobb enbart för att få upp lönen. Det skulle i sin tur minska stressen och förbättra teamets styrka på avdelningarna. Vårdplatser som redan finns kunde öppna och därmed skulle vårdtiderna kortas och vårdens kvalitet förbättras.

En del menar att det skulle bli för dyrt att höja sjuksköterskornas löner.   Men de ogenomtänkta brandkårsutryckningar som nu sker är ännu dyrare och hotar dessutom patientsäkerheten.