Gå direkt till innehållet

Stockholm antar V:s förslag om lånekort till papperslösa

I augusti förra året lade jag en skrivelse till kulturnämnden om att göra det möjligt för papperslösa att ansöka om bibliotekskort. Idag kan man inte få lånekort utan fast adress eller personnummer. I t.ex. Malmö har man redan infört ett fungerande system för detta. Skrivelsen kommer att behandlas på nästa kulturnämnd och är redan tillstyrkt genom att det verksamhetsplanen för 2014 nu står inskrivet att staden ska införa rätt till bibliotekskort för papperslösa.
Direktpress rapporterar om detta och föreslår en ursprungsmärkning av politiska förslag som upplysning till inför valet. Läs här.

Det är en mycket liten kostnad för staden men den innebär ett rikare liv för en mycket utsatt grupp människor i vårt land. Det känns därför väldigt glädjande att detta nu kan genomföras. Biblioteken är centra för demokrati och lärande och ska vara öppna för alla människor.