Gå direkt till innehållet

Svar på Hyregästföreningens brev

Hyresgästföreningen driver just nu kampanjen Fler hem nu och som ett led i den kampanjen erbjuder man möjligheten att skicka brev och påverka en politiker. På sidan kan man bara skicka brev till socialdemokraterna och moderaterna, då de är de största partierna i majoritet och opposition. Men vi tycker att Hyresgästföreningens brev var en bra idé – den påminner ju också om vår egen på www.hyresstopp.nu – så vi svarar ändå. Här kan ni läsa Hyresgästföreningens olika brev och hur vi skulle svarat om de kommit hit.

Jag behöver ett hem!

Jag är en av 289 000 unga vuxna som just nu längtar efter en egen bostad. För mig är det här en av de viktigaste frågorna och den kommer spela roll för vilket parti jag vill stödja framöver. Kan du lova mig att du ska jobba för fler bostäder för unga nästa mandatperiod?

Ja! Vi lovar att göra allt vi kan för en hög byggtakt i Stockholm stad, och att de bostäderna blir tillgängliga även för ungdomar. Det säger förstås många partier, men vi skiljer oss från de flesta andra partierna på en viktig punkt. Vi vill bygga hyresrätter och vi vill bygga dem med en rimlig hyra. Du som ung vuxen har ingen större nytta av nya bostäder där en etta kostar närmare 10.000 kr.  Under de senaste åren har den borgerliga majoriteten haft svårt att ens leva upp till sina egna (lågt ställda) krav på att bygga hyresrätter. Faktum är att det säljs fler hyresfastigheter från allmännyttan än vad det byggs nya. Vi kommer sätt stopp för utförsäljning och vi kommer att bygga nytt – minst 25000 nya hyresrätter under nästa mandatperiod i Stockholms stad.

Våra barn måste få flytta!

Jag tycker att våra barn måste få flytta ut i en rimlig ålder. Att få bo i ett eget hem när man blivit vuxen är en viktig del av livet. Därför undrar jag hur många bostäder du vill att det ska byggas framöver.

Vi kommer som sagt att bygga 25000 hyreslägenheter under nästa mandatperiod. Men för att dina barn eller du själv ska ha råd att flytta hemifrån måste det finnas bostäder med rimlig hyra. Vi föreslår att hälften av de nya hyresrätterna ska ha ett hyrestak. Att bygga med hyrestak innebär att kommunen ställer krav på de som vill bygga hus på kommunens mark. Vi tar in anbud och ger uppdraget till den som ger bäst anbud. Om de ska få rätten att bygga ska minste hälften av lägenheterna ha en kostnad på högst 100 kronor per kvadratmeter vilket innebär att en trea på 70 kvm skulle kosta 7000 kronor. Det kanske låter dyrt men det är långt under de nyproduktionspriser som finns idag – därmed skulle hela hyresmarknaden bli billigare.

Ta vara på de unga!

Ifall unga måste tacka nej till studier eller jobb på grund av bostadsbrist så går en massa potential förlorad, vilket påverkar landets ekonomi och tillväxt. Vad säger du om det? Kan du påverka inom ditt parti så att regler och skatter ändras, så att det kan byggas fler bostäder unga har råd med?

Det är riktigt att unga och andra måste tacka nej till arbeten de kan få i Stockholm på grund av att det råder bostadsbrist. Från kommunalt håll kan vi främst påverka genom markanvisningar, upphandlingar osv. för att därigenom fixa fram tillgängliga hyresrätter. Vänsterpartiet i riksdagen driver på för att öka de statliga subventionerna till byggandet, en lagstiftning som skyddar allmännyttans särställning, ökar bostadsförsörjningsansvar i kranskommunerna och även en politik som gör att hela landet kan leva.