Gå direkt till innehållet

Toleranspolicy för Stockholm

– Stockholm är enda staden i världen med nolltolerans. Det är ett misslyckat förhållningssätt som inte har lett till minskat klotter, säger Ann Mari Engel, vice ordf. i kulturnämnden (V) till Stockholms Fria. .

Vänsterpartiet anser att policyn är ”ett orimligt sätt att censurera en konstform” och vill införa lagliga platser som tillåter graffitimålningar i Stockholm. Motionen som i januari ledde till beslutet att jobba fram en toleranspolicy, pekar på Västerås som exempel på en kommun där lagliga alternativ har minskat skadegörande klotter.

– Vi vill avskaffa nolltoleransen för att den innefattar förbud mot allt som kan inspirera till graffiti, säger Ann Mari Engel.

Hon menar att det är ett stort problem att man inte skiljer på vad som är klotter och vad som är gatukonst, samt att det inte finns evidens för att graffiti leder till ökat klotter.

– Självklart vill vi bekämpa klotter, men graffiti är en konstform som ska tillåtas på lagliga väggar, säger hon.

Graffiti är en konst som på ett olagligt ställe även det förvandlas till klotter och problemet är att själva konstformen har gjorts till en fiende, tycker Ann Mari Engel.

– Det är en konstnärlig uttrycksform och någonstans måste den få utövas. Då är det bättre att man skapar sådana ställen.

Läs hela artikeln här.