Gå direkt till innehållet

Utred ärendenorm i social barnavård

Barn- och och ungdomsvården i Enskede-Årsta-Vantör har fortsatta mycket stora problem. Ända sedan de två förvaltningarna i Enskede-Årsta respektive Vantör slogs ihop efter att alliansen kom till makten i valet 2006 har omorganisationerna, larmrapporterna och konsultrapporterna avlöst varandra. Ändå har det inte blivit bra. En bakomliggande orsak är underbudgeteringen under många år.

Skyddsombuden har reagerat och skriftligen begärt åtgärder enligt 6 kap 6aparagrafen Arbetsmiljölagen. Det handlar om hög ärendemängd, tuff arbetsbelastning, behov av rutiner och bättre arbetssätt, jobbig arbetsmiljö och stor personalomsättning på barn- och ungdomsenheten. Skyddsombuden har ställt en rad berättigade frågor till förvaltningen.
Vänsterpartiet och socialdemokraterna kommer också lägga en gemensam skrivelse på stadsdelsnämnden imorgon, med begäran att få förvaltningens synpunkter på förutsättningarna att införa en ärendenorm på 15 ärenden per handläggare inom barn och ungdom. Självklart behövs mer resurser för att klara av en sådan norm, som lär ska vara en nivå som anses rimlig i staden.
I längden är god bemanning inom socialtjänsten bra för alla, de utsatta barnen, socialsekreterarna och samhällsekonomin. För tidiga satsningar kostar mycket mindre än placeringar när det gått för långt.