Gå direkt till innehållet

Utveckla Rosenlundsparken till den gröna innerstadspark den är

Den 24 april 2014 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att bygga igen ena delen av Rosenlundsparken. Vänsterpartiet menar (som ensamt parti) att det är fel att bygga igen ytor som blir allt viktigare. Detta kommer framtida generationer ställa sig frågande till.

I nämnden gick Vänsterpartiet med på att bygga huset bredvid Kvarteret Verktummen. Det är en obrukbar plats på grund av att det är så brant. Till detta hus ska också förskolan flytta. Därigenom kan parken istället utökas till att bli en ännu större och mer attraktiv. Resterande hus ska utgå från förslaget. Anledningen är att de i sin helhet förstör en stor del av befintlig parkyta. Parkyta är viktigt i tättbebyggda Södermalm och det kommer att bli allt viktigare. Det är på så sätt inte ansvarigt att bebygga så välbehövliga parkytor. Dessa ytor ska istället arbetas in i den parkplan som processas just nu. I det här fallet är det helt omöjligt att bygga bort en del parkyta och rusta upp parken i övrigt och samtidigt tala om att man stärker Rosenlundsparkens gröna kvalitéer.

Sedan borgarna drog igång detta projekt har medborgare protesterat och detta har resulterat i att den borgerliga majoriteten sansat sig en smula. Det är glädjande att den borgerliga majoriteten nu tagit sitt förnuft till fånga och frångått den fordonstrafikerade gata de tänkte dra igenom parken. Vänsterpartiet har ända sedan start betonat att parken måste vara barnvänligt och säker och att det är omöjligt att kombinera med en trafikerad väg genom parken.