Gå direkt till innehållet

V: ”Människor i misär måste få hjälp”

Stockholm är en av många städer i Europa dit extremt fattiga människor söker sig och bor under ovärdiga förhållanden. Slumområden växer upp i till exempel Högdalen, där människor lever i verklig misär. Frågan måste nu lösas på europeisk nivå.

Jag föreslår att Stockholms finansborgarråd kontaktar borgmästare främst i huvudstäder i norra Europa för att gemensamt kräva av ansvarig EU-kommissionär att snabba och verkningsfulla insatser görs för utbildning, hälsovård, arbete och bostäder i de länder som de flesta utblottade människor som söker sig till Europas storstäder kommer ifrån.

Det här är inget nytt läge i januari 2014. Våren 2013 lämnade jag in en skrivelse till kommunstyrelsen, som jag tyvärr inte fått svar på, om vilket ansvar staden tar för att människor ska bo värdigt, och nu när kylan sätter in inte riskera att frysa ihjäl. Platserna på härbärgena räcker inte till. De som drar nitlotten i lotteriet om platserna får sova ute i vinterkylan. Det är inte acceptabelt att en enda människa i Stockholm lever under sådana villkor och socialborgarrådet bör snarast redogöra för hur staden tänker lösa situationen.

EU:s öppna gränser har lett till att fattigdomen blir allt synligare i Europas större städer. Samtidigt som vi på bästa möjliga sätt måste lösa situationen i Stockholm, där min tidigare skrivelse var ett led i försöken att ta ett första steg, måste vi också bidra till att frågan löses på europeisk nivå. Vi vet att många av de fattiga människor som sökt sig till våra städer är romer från främst Rumänien och Bulgarien. Där är romer diskriminerade och extremt fattiga. Att bege sig till andra delar av Europa för att försöka få pengar så att de själva och deras familjer kan överleva, är många gånger deras enda möjlighet.

Eftersom frågan berör så många städer i Europa bör Stockholm tillsammans med andra europeiska städer aktivt arbeta för att frågan också löses på EU-nivå.  Det handlar i grund och botten om mänskliga rättigheter och lika värde för alla.

Ann-Margarethe Livh (V)
gruppledare