Gå direkt till innehållet

V-motioner under kvällens fullmäktige

Under måndagskvällen är det kommunfullmäktige. Här hittar du länkar till några av de motioner som tas upp under kvällen.

Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram. Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V).

Sänkning av bostadsförmedlingens avgifter för student- och ungdomsbostäder. Motion (2013:9) av Jackie Nylander (V).

Bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster. Motion (2012:43) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V).

Utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande. Motion (2012:63) av Maria Hannäs.

Byggandet av bostäder enligt SoL och LSS. Motion (2013.25) av Karin Rågsjö (V).

Ökningar av antalet markanvisning till våra allmännyttiga bostadsbolag samt att låta dem bygga mer än de 1500 lägenheter per år som den borgerliga majoriteten föreslår. Motion (2013:41) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V).

Införandet av sociala investeringsfonder i Stockholms stad. Motion (2013:41) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V).