Gå direkt till innehållet

(V): Skarpnäck antar handlingsplan mot rasism

På torsdagens stadsdelsnämnds möte ställde sig samtliga partier bakom ett uttalande mot den framväxande främlingsfientligheten och det nazistiska våldet.

– Det är oacceptabelt att nazistisk aktivitet ska tillåtas göra människor rädda för att röra sig i sina egna stadsdelar, säger Josefin Morge, ers. Skarpnäcks stadsdelsnämnd (V). Men svaret från lokalsamhället har varit tydligt; vi låter oss inte skrämmas och vi står enade mot rasism och främlingsfientlighet. Det är bra att stadsdelsnämnden så tydligt tagit ställning och vi uppmanar andra stadsdelar att göra samma sak.

 

Uttalandet från Skarpnäcks stadsdelsnämnd:

Det nazistiska våldet är ett hot mot demokratin – Förslag till lokalt program mot främlingsfientlighet och rasism i Skarpnäck

Natten efter 8:e mars attackerades och knivskars antirasister och feminister av nazister i Malmö. Samtidigt utsattes Vasa Real i Stockholm för antisemitiskt klotter riktat mot de unga elever som går i skolans judiska klasser. Igår föll de första domarna mot några av de från SMR som genomförde och planerade attacken i Kärrtorp.

Attackerna från nazister mot åsiktsmotståndare har ökat de senaste åren och det finns även fall med dödlig utgång. Att nazister attackerar och hotar åsiktsmotståndare är en fråga som slår hårt mot demokratin och det demokratiska systemet med grundtanken om ett öppet och fritt samhälle där åsiktsfrihet ska råda.

Vi vill från nämnden klart uttala vårt avståndstagande från nazism, rasism och alla former av våldsbejakande extremism som idag utgör ett hot mot alla politiskt aktiva i Sverige.

Nazism och rasism är ett problem även i Skarpnäck. Nazistiskt våld är ett hot mot demokratin som våra demokratiska partier aldrig kommer att acceptera. Vi tar istället ett gemensamt ansvar för att fortsätta levandegöra demokratin med en öppen debatt och konkreta politiska förslag på de samhällsfrågor som vi gemensamt har i uppdrag att hantera.

I Stockholm har vi en nolltolerans mot främlingsfientlighet och rasism. I det förebyggande arbetet har kommun, polis och civilsamhälle ett stort ansvar. Inte minst har vi ett individuellt ansvar att stå upp för ett demokratiskt och öppet samhälle.

Mot bakgrund av den ökande närvaron av nazism, rasism och främlingsfientlighet i vår stadsdel, föreslår en enig stadsdelsnämnd;

1. Att Skarpnäck ska vara den stadsdel i Stockholm som är mest aktiv i arbetet med att förebygga och motverka nazism, rasism och våldsbejakande extremism

2. Att förvaltningen återkommer med förslag på ett lokalt program mot nazism, rasism och våldsbejakande extremism med utgångspunkt i stadens Trygghets- och säkerhetsprogram samt regeringens Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Skr. 2011/12:44)

3. Att programmet presenteras och diskuteras på exempelvis medborgarmöten, fritidsgårdar, öppna förskolor samt med det lokala föreningslivet

4. Att nolltolerans mot nazism, rasism och främlingsfientlighet i stadsdelens alla verksamheter klart ska uttalas och att kränkande uttalanden alltid ska bemötas.