Gå direkt till innehållet

Vänsterpartiet i Enskede

Varför Alliansen måste bort
 
NUON – en dålig affär för Sverige. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg ljuger om att de inte visste nå’t förrän de läste om affären i tidningarna. En dålig affär kan man kanske ha fördragsamhet med, men denna för Alliansen så karaktäristiska ovilja att ta personligt ansvar, får vårt politiska system att ruttna inifrån. Dom som tror att en affär för närmare 100 miljarder genomförts utan att nämnda personer kände till det räcker upp en hand.
 
Apotekens utförsäljning har fördyrat och försämrat för medborgarna i Sverige. Nöjda är de nyliberala prästerskapet och några nya ägare. Apoteksorganisationen slogs sönder av ideologiska skäl, inte för att det skulle bli bättre för gemene man.
 
Skolan, som tidigare varit ett kitt i samhällskroppen har i stor utsträckning privatiserats. Alliansens kompisar, med stöd av det nyliberala prästerskapet har tjänat grova pengar och framkallat en kraftigt ojämlik skola. Nu har den gamla finansministern och tidigare ordföranden i privatskolornas riksförbund Kjell Olof Feldt insett att den grundläggande ide´n om en likvärdig och socialt kompenserande skola har förstörts av Alliansens pengakåta kompisar. Lite sent kan man tycka…… Privata skolor utan vinstintressen är dessvärre i minoritet.
Privatiseringen av välfärden är extrem jämfört med alla andra länder. Det är politik och inte medicinsk etik eller moral som ligger bakom Sofiahemmets barnbördshus. Snabbt fastslår doktorer och barnmorskor att inget fel har begåtts, att bristen på akut/intensivvård inte har med dödsfallet att göra. Har de Allianspolitiker som av ideologiska skäl drev fram tillskapandet och beslutet om Sofia BB också sett till att de coola läkarna och barnmorskorna uttalar sig mycket snabbt i ansvarsfrågan. Det luktar illa tycker jag. Ryggdunk och gentjänster. Vad blir nästa samhällsbetalda vaccinationskampanj? Med statsapparaten befolkad av finniga nyliberaler så kan det snart bli ett oprövat ebolavaccin. Någon därinne kommer att skicka ett SMS med lydelsen ”You owe me big time” – den här gången till något läkemedelsbolag – eller vad tror du?
 
Carl Bildt, gör många av oss generade, det skulle man kunna leva med om han dessutom inte var farlig för vår självständighet och integritet. Han utgör på sätt och vis en symbol för trångsynt, kortsiktig högerpolitik. Han har myntat uttrycket ”den enda rätta vägen” om nyliberalernas politik. En politik som bl.a. handlar om privatiseringar av kollektiva lösningar, fritt fram för kapitalet, att förbereder för att göra det olagligt att bedriva samhällsägd verksamhet som välfärd och infrastruktur och som framför allt vill göra det olagligt att återta havererade privata projekt i samhällets drift. Han flyger omkring i världen som den statsman han tror att han är och låter sig fotograferas än här, än där av en kärna av beundrare. Skolad av Dick Cheene och oljeexploatörer hamnar han alltid till höger om eller tätt intill Onkel Sams trygga ryggslut. Allt detta twittrar han infantilt om som om han, in person, ärSveriges utrikespolitik. Han har, som jag ser det, en kombination av Palme – och Carl XII – komplex som skulle vara intressant att höra SVTs doserande psykolog dissekera. Kanske inte förresten.
 
Tågen, Jag läste att ett entreprenörföretag som misskött sig i en västsvensk region var man tvungen att köpa ut för en massa miljoner eftersom de använt sig av de nyliberala prästerskapet som advokater mot samhället. Samma företag fick senare kontrakt i en annan nordligare tågregion. Tågen är också en anledning att byta ut Alliansen.
Upphandlingsreglerna tolkas selektivt av det nyliberala prästerskapet till nackdel för kollektiva lösningar och pragmatiskt självbestämmande. Man måste inte ta det billigaste, man kan ställa kvalitetskrav. Man kan ställa krav på att företaget, inom tex välfärdssektorn inte skall dela ut vinst till ägarna utan reinvestera ev överskott. Man kan ställa krav på att entreprenörer och underentreprenörer skall erbjuda sina anställda kollektivavtalsliknande anställningsvillkor. Visste ni det? Nej – för det har inte det nyliberala prästerskapet brytt sig om att förmedla.
Om marknaden ostört tillåts styra tillgång och efterfrågan på bostäder kommer bostadsbristen att vara obekvämt hög. Kan jag få en replik på det påståendet från någon representant för det nyliberala prästerskapet tack.
 
Det var några anledningar att byta regering, landstingsfullmäktige och kommunalfullmäktige.
Det finns många fler.
 
Enskede den 9:e september 2014
Rolf Brattström