Gå direkt till innehållet

Vårdvalet döms ut

Foto: Kalle Larsson
Vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att de svårast sjuka ska prioriteras. Detta framgår av en granskning som Riksrevisionen gjort.

Vårdcentraler  i välbärgade områden har blivit fler och friska söker mer vård, rapporterar  Svenska Dagbladet i dag.

– Vad är det vi sagt hela tiden sedan 2008 då vårdval infördes inom primärvården? Vi har nu nästan bara privatdrivna vårdcentraler i innerstaden, många av dem på Östermalm. I Botkyrka däremot där vårdbehoven är stora har ingen ny vårdcentral tillkommit, säger Håkan Jörnehed (V), landstingsråd.

Granskningen visar också att möjligheterna att få träffa samma läkare inte verkar ha blivit bättre efter reformen. Vårdcentraler i socioekonomiskt svaga områden har färre läkare.

-Utvärderingarna i Stockholms läns landsting påvisar att antalet vårdcentraler blivit fler och att läkarbesöken ökat. Men man har exempelvis inte mätt hur många patienter som har en fast läkarkontakt. Det är ett kvalitetsmått inte minst för kroniskt sjuka, påpekar Håkan Jörnehed.