Gå direkt till innehållet

Värna strandskyddet, bygg inte vid sjön Trekanten

Planen att bygga i skogsdungen vid sjön Trekanten i liljeholmen måste avbrytas. Det är den illa skötta planeringen av den borgerliga majoritet som gör att de nu tvingas forcera fram ett förslag för skola i området. Att det dessutom väljer den enklaste vägen gör saken ännu värre.

Vi ska bygga och vi ska bygga mycket i Stockholm och det kommer ställa krav på oss. Men ansvaret kan inte bara vara medborgares som ska acceptera alla planer som presenteras. Kraven måste vara ömsesidiga. Vi politiker ska planera väl och skapa goda demokratiska processer kring byggandet. Det är tillsammans vi fattar kloka beslut. Vänsterpartiets politik är att bygga med Stockholmarna, inte emot dem.

I Liljeholmen byggs det mycket och behovet av en skola är uppenbart, inte minst då det har byggts och kommer att byggas mycket bostäder i närområdet. Fler områden måste undersökas mer noggrant, bland annat Beckers gamla kontorslokaler.

Nu planeras skolan i skogen, som är en utmärkt skog att leka i. Här samt på gräsmarken vistas människor under hela året. För att bygga här behövs strandskyddet hävas, vi menar att det ska fortsätta att gälla. På vissa strandnära platser utnyttjas inte den möjligheten så mycket av medborgare, i detta fall är det verkligen tvärtom. Man kan fråga sig vad det är för mening att ha något strandskydd över huvudlaget om man kan upphäva det på en plats som nyttjas av tusentals stockholmare.

Vänsterpartiet avslår förslaget i stadsbyggnadsnämnden.