Gå direkt till innehållet

Vem ska förlösa mammorna?

I dag fattas beslut om nya privata BB Sophia på ett extrainkallat möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vänsterpartiet välkomnar att Stockholm nu får ytterligare 4000 efterlängtade BB-platser men bristen på barnmorskor är skriande och frågan är vem som ska förlösa mammorna. Dagens Nyheter visar i dag hur sjukhusen har ”kannibaliserat” på varandra i jakten på barnmorskor.

– Det blir ett stort glapp nu innan BB Sophia öppnar. De barnmorskor som anställts där kommer ju från andra sjukhus i länet. Tyvärr har alliansen inte agerat i den här frågan utan satt sin tilltro till marknaden och Vårdval förlossning. Man har helt enkelt saknat en plan för hur den här viktiga frågan ska lösas, säger Vänsterpartiets landstingsråd Håkan Jörnehed.

BB Sophia får endast ta emot kvinnor från graviditetsvecka 37 förutsatt att förlossningen förväntas ske normalt.

– Vi riskerar att få en snedbelastning med mer komplicerade förlossningar på övriga kliniker. Risken är att det påverkar landstinget negativt, både vad gäller personalen och även rent kostnadsmässigt, säger Håkan Jörnehed.

Också Vårdförbundet välkomnar den nya enheten för förlossningsvård men uttrycker tvekan om det behövs en klinik för enbart normal förlossning.

– Den personalsituation som nyöppnadet lett till har medfört att erfarna barnmorskor kommer att finnas på BB Sofia och övriga kliniker är mer eller mindre dränerade på erfarenhet. En situation som Vårdförbundet larmat om under året – antalet barnmorskor är ju detsamma, framförde Vårdförbundet i MBL-förhandlingarna.