Gå direkt till innehållet

1 maj: Sebastian Wiklund talade på Medis

På Medborgarplatsen den 1 maj höll Stockholmsvänsterns gruppledare Sebastian Wiklund ett uppmärksammat tal. Stockholm direkt skrev en artikel om talet. Läs hela talet här:

Kamrater. Till minne av massakern vid vid Haymarket 1887 har 1 maj utvecklats. Händelsen påminner oss om en kamp för 130 år sedan för 8-timmars arbetsdag. I Stockholm gick arbetarrörelsen på offensiven 1917 när man senare pressar fram den allmänna rösträtten. På 1 maj minns vi klasskampens historia och fortsätter kampen mot vår tids orättvisor. Dagens orättvisor uppenbara sig när vi tar tunnelbanan genom Stockholm. Skillnaderna i livslängd följer mönstren av segregation och inkomstklyftor. Genomsnittliga livslängden sjunker där hyresrätterna ökar. Där genomsnittliga livslängden är låg. Dit exporteras biltrafiken och det är här trångboddheten finns. Detta accepterar inte vi.

Kamrater. Vi är många från vänstern som vill göra något åt orättvisorna. Vänstern är många fler än Vänsterpartiet. Det är den samlade vänstern som ser och arbetar för ett mer rättvist Stockholm. Och det behövs. För vänstern är inte och ska inte vara ett parti som ”säljer” goda idéer. En vänster sitter ihop med sin rörelse. En rörelse som lyfter viktiga frågor och mobiliserar sina intressen.

Tillsammans tog Vänstern oss till en valseger förra året och satte en rödgrönrosa majoritet i Stockholms stadshus. Vi satte därmed stopp för fler borgerliga experiment, för extrema ideologiska projekt så som att sälja ut allmännyttan, dra vinsterna ur våra gemensamt ägda bolag, sänka skatten för dem som redan tjänar bra och privatiserandet av offentliga verksamheter. Men mina vänner borgerlighetens fest är över.

Istället ser vi nu nya tider i Stockholm och jag är mycket glad över att vi stoppat utförsäljningarna av allmännyttan, att vi återinvesterar kommunens vinster, att vi åter igen använder bostadsbolagen för att bygga fler hyresrätter med pressade hyror så att alla har en chans att bo i Stockholm.

Men jag känner fortfarande oro. Bostadsbristen är enorm och trots högt ställda mål om bostadsbyggande i Stockholms stad så behövs ännu fler bostäder byggas i regionen. Vi i majoriteten i Stockholms stadshus har gjort satsningar på att öka takten och det är helt nödvändigt om unga ska kunna flytta hemifrån i tid, om vi ska kunna bli av med trångboddheten, om hyrorna ska kunna hållas nere. Samtidigt är bostadsbyggandet villkorat. Om vi ska kunna bygga ikapp bostadsbristen så måste staden ställa om från att vara bilberoende till att kollektivtrafiken byggs ut. Vi hör vackra ord från alliansen i Landstinget men ser inga pengar. Den rödgrönsrosa majoriteten i stadshuset kommer att hålla vad vi lovat om att öka byggtakten, men alliansen i Landstinget sviker när de prioriterar bort kollektivtrafiksatsningarna. Låt oss alla verka för ett majoritetsskifte i Landstinget till 2018, för ordning och reda i ekonomin och för att garantera en hållbar utbyggnad av Stockholm. Ett Stockholm som är jämlikt och hållbart.

Kamrater. Vi har tagit många steg i rätt riktning i Stockholm. Men vi är inte nöjda. Yrvaket vaknade Stockholm upp med en vänstermajoritet där vi börjat tala om rättvisa, solidaritet och hållbarhet. Ett rättvist Stockholm måste vila på något annat än borgerliga ord. Inom politiken är det våra gemensamma tillgångar och intressen vi ska försvara. . Detta ska inte styras genom marknadstänk, new public management och genom privata utövares företagspolicys. Våra gemensamma tillgångar och intressen ska skötas genom demokratiskt inflytande och detta är grundläggande för Vänsterpartiet.

Men även om fler verksamheter blir transparenta och mer makt flyttas till lokala beslutsfattare och invånare så räcker inte detta. I Stockholm har vi så otroligt olika förutsättningar att delta och påverka vårt liv och vardag. Det ska inte handla om inkomst eller var man bor för att man ska få vara med och påverka. Deltagandet måste breddas. Det är inte fåtalets demokrati vi ska nöja oss med, det är allas demokrati vi ska arbeta för. Allas röst ska räknas. Därför har vi satsat 45 miljoner till de lokala stadsdelsnämnderna för att utveckla nya idéer som ska syfta till att öka deltagandet i demokratin i staden. På det viset sår vi frön för ett nytt Stockholm.

Så här ett år efter valet kan vi se att Vänsterpartiet i Stockholm har fått igenom fler saker som gör Stockholm mer rättvist. Vi har börjat bygga ett Stockholm för alla och vi har börjat arbeta med att bredda det demokratiska deltagandet. Detta är något som vi behöver fortsätta arbeta för lång tid framöver, samtidigt som vi fogar mer till det gemensamma och decentraliserar makten för en jämlik, rättvis och hållbar stad.

Med de orden vill jag önska er alla glad 1-maj. Tillsammans bygger vi en värld utan kapitalism. Länge leve kampen! Länge leve socialismen!