Gå direkt till innehållet

2 miljarder till barn, unga, äldre, patienter och personal!

Vänsterpartiet i landstinget vill att länets hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik ska utvecklas. Vi vill att den ska bedrivas i egen regi och inte privat. Våra skattepengar ska inte försvinna till privata bolag i skatteparadis. Idag presenterar vi vår budget för att hålla ihop och låta hela länet leva!

– Vi omfördelar en halv miljard kronor från dyra konsulter, förmånsbilar, administration och höga politikerarvoden till personal i hälso- och sjukvården. Vi kan då bygga ut vården där den mest behövs utifrån patienternas behov, sa Håkan Jörnehed, när han presenterade landstingsbudgeten på pressfrukosten den 29 maj.

För att landstinget ska kunna genomföra fördelningspolitiskt rättvisa satsningar och investera för framtiden justerar vi skatten med 25 öre till 12,33. På så sätt tillför vi landstinget 1,5 miljarder kronor. Det är samma skattesats som vi gick till val på.

-Vi gör det för att undvika höjningar av taxor inom både hälso- och sjukvård och kollektivtrafik som den styrande minoriteten i landstinget föreslår. SL-kortet ska kvarstå på dagens 790:-. Det innebär att alla som tjänar under 40 000:- per månad och behöver ett SL-kort får en lägre månadsutgift med vårt förslag, säger Håkan Jörnehed.

Här kan du ladda ner Vänsterpartiet budget 2016

Vår snabbguide till Vänsterpartiet i Stockholms läns landstings budget 2016: Håll ihop – hela länet ska leva