Gå direkt till innehållet

8 mars: Vi tänker inte vänta 100 år på jämställda löner

Kvinnor tjänar i snitt 13 procent mindre än män och i den takt skillnaderna minskar i nuläget kommer det dröja många decennier innan vi har jämställda löner. Vi tänker inte vänta så länge. Med en ny majoritet i Stockholm har vi har nu chansen att lägga skarpa feministiska förslag.

I Stockholm har den nya rödgrönrosa majoriteten slagit fast att kommunens budget ska granskas ur ett genusperspektiv där könsuppdelad statistik används för att synliggöra brister i jämställdheten. Vi skärper också arbetet för att nå de nationella jämställdhetsmålen. Det är ett stort framsteg jämfört med den tidigare borgerliga majoritetens walk over i jämställdhetsfrågorna.

 I förskolan och skolan lägger vi grunden för att alla barn blir trygga och självständiga personer som har goda förutsättningar att delta i samhället. I arbetet för en jämn fördelning av makt och inflytande finns mycket vi kan göra i ett tidigt skede. Skolan har en stark påverkan på barns syn på sig själva och andra, därför ska den arbeta för att vara normkritisk och fri från typiska könsroller och personalen i skolan ska få möjlighet till fortbildning inom de områdena.

Kvinnor tjänar i snitt ungefär 13 procent mindre än män och i den takt skillnaderna minskar i nuläget kommer det dröja alldeles för lång tid innan vi har jämställda löner. I kommunerna finns många av de kvinnodominerade yrken som ligger efter lönemässigt och vi har därför en chans att åstadkomma verklig förändring. I år drev vi igen en jämställdhets- och lönesatsning på 70 miljoner kronor riktad till de kvinnoyrken som tjänar minst. Det är feminism i praktiken som gör skillnad i kvinnors vardag. Ett viktigt första steg, men vi har mycket kvar att göra.

En väl fungerande och utbyggd välfärd är avgörande för att undvika en situation där personer, främst kvinnor, går ner i arbetstid för att ta ett ökat ansvar i omsorgen av närstående. Det är helt oacceptabelt att kvinnor idag offrar sin egen privatekonomi för att täcka upp när det offentliga brister. I Stockholm ska invånarna också kunna räkna med att bli behandlade lika oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck när de själva behöver omsorg. Därför ska genusperspektivet finnas med i biståndsbedömningen.

Våld i nära relationer måste upphöra. Det är viktigt att tjej- och kvinnojourer och andra organisationer som jobbar mot våld i nära relationer garanteras ökat och långsiktigt ekonomiskt stöd. Samtidigt är det viktigt att vi inte lämnar över hela ansvaret på ideella organisationer. I Stockholm ökar vi anslagen till tjej- och kvinnojourer med 8 miljoner kronor och lägger ytterligare 7 miljoner kronor extra på arbetet mot våld i nära relationer.

Vi ser fram emot att Stockholms arbete med könsuppdelad statistik visar hur vi faktiskt fördelar våra resurser. Får män mer generös biståndsbedömning än kvinnor? Lägger vi mer pengar till pojkars idrottande än flickors? När vi får svar kan vi också göra konkreta förändringar i hur pengarna faktiskt fördelas. Arbetet för ett jämställt samhälle fortsätter och Stockholm ska visa vad en rödgrönrosa kommun kan åstadkomma när Vänstern är med och styr.