Gå direkt till innehållet

95 miljoner kronor till socialtjänsten i Stockholm

Socialtjänsten får ett stort tillskott i den rödgrönrosa majoritetens nya budget för 2016 som presenterades i förra veckan. Vi ställer några frågor till Alexandra Mattsson, Vänsterpartiets representant i socialnämnden som berättar mer om vad som händer på det sociala området framöver.

Vad innebär den nya budgeten för de sociala frågorna under 2016?

Framförallt innebär den nya budgeten att socialtjänsten prioriteras för första gången på många år med ett tillskott på 95 miljoner kronor. Det kommer förbättra situationen för de som behöver socialtjänstens insatser och för socialarbetarna. Vänsterpartiet har länge kämpat för att resurserna ska öka till det sociala området i Stockholm då det är en underfinansierad verksamhet och behoven växer framförallt inom området barn och ungdom. Vill vi ha kvar kompetent personal i staden är det nödvändigt även ur den aspekten.

Vilka skillnader kommer stockholmarna märka av?

Jag hoppas att de stockholmare om söker stöd av lika skäl hos socialtjänsten upplever att de får den hjälpen de behöver och att det inte är resurserna som i första hand styr. Jag hoppas att kvinnor som utsätts för våld i nära relation får det stödet de behöver, att placerade barn och ensamkommande barns situation förbättras och att socialarbetarna väljer att stanna i staden för vi behöver dem. Men jag tror också att det är svårt att vända den här situationen på några år, det kommer att ta tid.

Vilka är de största utmaningarna på ditt politikområde framöver?

Att det är så pass mycket som behöver förbättras på detta fält, det behöver bli generösare riktlinjer för ekonomiskt bistånd, vi behöver avskaffa alla former av vandrarhemsboende för barnfamiljer, vi behöver se till att komma tillrätta med missbruksvården då dödligheten bara ökar och vi behöver se till så att alla ensamkommande barn som kommit till Stockholm får kvalitativt stöd. För att nämna några saker.

Vilken fråga inom ditt politikområde är mest prioriterad för Vänsterpartiet?

Det är faktiskt så att många brukare och många som arbetar i socialtjänsten inte upplever att insatserna styrs av behoven utan av budget och riktlinjer. Och det är generellt den största utmaningen oavsett om det handlar om rätt till missbuksbehandling, placerade barn, ekonomiskt bistånd eller inom funktonsnedsättning skulle jag säga.