Gå direkt till innehållet

Arbetet är styrt in i minsta detalj – nu krävs förändring inom hemtjänsten

Stress, tidsbrist och minutstyrning som går ut över personalen. Det är hemtjänsten i Stockholm i dag. Och det samtidigt som det finns mängder av skickliga och engagerade medarbetare som sitter på oändligt mycket kunskaper som inte utnyttjas.

Clara Lindblom har gjort praktik inom hemtjänsten och det är tydligt att det måste ske stora förändringar. Läs mer här.