Gå direkt till innehållet

Bevilja Roozbeh Janghorban asyl!

Vänsterpartiet i Stockholms stad och Stockholms läns landsting ansluter sig nu till de stockholmspolitiker som – över blockgränserna – gått samman och vädjat för Roozbeh Janghorbans sak. I yttrandefrihetens namn kräver vi att Janghorbans beviljas asyl i Sverige.

Med anledning av utvisningshotet mot den iranske dokumentärfilmaren Roozbeh Janghorban uppmanar bland annat PEN Internationals ordförande i skarpast möjliga ordalag justitieminister Morgan Johansson (S) att svenska myndigheter måste följa de skyldigheter man ålagt sig genom att underteckna FN:s konvention om flyktingars rättigheter. Janghorban riskerar att avrättas om han sänds tillbaka till Iran.

Vänsterpartiet anser att Stockholm ska kunna vara fristad för flera konstnärer, från alla konstarter, och har länge arbetat för att utöka stadens åtagande för hotade och förföljda konstnärer.

Ann Mari Engel, ledamot i kulturnämnden, Stockholm stad
Kerstin Burman, ledamot i landstingsfullmäktige och ersättare i landstingets kulturnämnd