Gå direkt till innehållet

Bygg psykiatrins hus

Vänsterpartiet lägger idag en motion om att arbetet med psykiatrins hus måste få högsta prioritet. Allt pekar på att byggplanerna har skjutits på framtiden och att huset inte kommer stå klart som planerat. Om det vill sig riktigt illa kanske inte ens förrän under nästnästa mandatperiod 2023-26.

– Konkurrensen om resurser och pengar är hård och kommer att hårdna än mer framöver och då gäller det att stå upp för psykiatrins behov. Under många år kommer flera av psykiatrins patienter fortsatt att vårdas i lokaler som är undermåliga och som på intet sätt bidrar till en läkande process, säger Birgitta Sevefjord som är ledamot i psykiatriberedningen och har skrivit motionen.

Vänsterpartiet vill att det nya huset ska bestå av mindre vårdenheter som ger utrymme för olika typer av vård. Huset måste inrymma både allmänpsykiatri och akutpsykiatri, det senare är inte minst viktigt eftersom dagens länsakut för akutpsykiatri är kraftigt underdimensionerad. Den är ursprungligen byggd för 7500 besök och tar idag emot 19000 besök. Direkt kopplad till länsakuten är beroendeakuten som idag inryms i lokaler som snarare kan betecknas som lagerlokaler än vårdlokaler. Således behövs också en ny beroendeakut, vilken bör ligga i direkt anslutning till övriga vårdlokaler.