Gå direkt till innehållet

Debattartikel: Stockholm behöver fler Södra BB

Låt inte Södra BB bli ännu en inrättning med vård riktad mot kvinnor som försvinner.

Södersjukhusets ledning menar att en omorganisering av deras förlossningsvård är nödvändig. I klartext betyder det att Södra BB hotas med nedläggning.

Södra BB är den enda verksamheten i sitt slag i den svenska förlossningsvården: En lågriskenhet där kvinnor med normal förväntad graviditet får mödravård, förlossningsvård och eftervård i samma lokaler.

Denna sammanhållna vårdkedja skapar trygghet för födande och född. Den är väl utvärderad och evidensbaserad.

Enligt SöS ledning är omorganisationen nödvändig dels på grund av ombyggnader på sjukhusområdet, dels på grund av det höga antalet hänvisningar, som man naturligtvis vill få ner.

Södersjukhuset är gammalt, slitet, i behov av renovering. Det är en legitim anledning att börja verkställa förändringar. Men byggnadstekniska utmaningar ska aldrig få gå ut över varken vårdkvalité eller vårdutbud.

Läs Håkans debattartikel i sin helhet på Dagens Arena.