Gå direkt till innehållet

Håkan Jörnehed i DS: Våga pröva sex timmars arbetsdag

Idag publicerade Dagens Samhälle en debattartikel i vilken Håkan Jörnehed presenterar våra förslag till lösningar på personalbristen i landstingsvården.

Arbetssituationen för länets vårdpersonal är inte något att avundas eller skryta med. Sämst förhåller det sig hos de kvinnodominerade yrkena. I landstingets så kallade kontaktyrken, där vård och omsorg ingår, blir kvinnor i allt högre utsträckning sjuka av stress.

Hos Stockholms läns landstings vårdpersonal är den genomsnittliga sjukfrånvaron nästan dubbelt så hög för kvinnor som för män.

Arbetsförhållandena är så pass utsatta och stressade att många sjukskriver sig eller avslutar sin anställning inom landstinget. Sjukskrivningstalen har ökat, visar landstingets delårsrapport.

Det är ohållbart. Vi kan inte fortsätta ha en vård som leder till sjukdom och utbrändhet hos personalen, skriver Håkan.

Läs hela artikeln här.