Gå direkt till innehållet

Kortsiktiga trafikjusteringar inte lönsamma

Alliansens försök att lösa den ekonomiska turbulensen med hjälp av nedskärningar i busstrafiken är kortsiktigt och drabbar resenärerna. V, S och MP presenterar tillsammans egna lösningsförslag.

Nio år av oförmånliga investeringar och krångliga biljettsystem har försatt SL i en bekymmersam ekonomisk sits. Steg för steg låter den styrande högerminoriteten denna situation gå ut över kollektivtrafikresenärerna. Först genom neddragen service och färre sekundäruppgångar i tunnelbanan, inställda pendeltåg, och nu senast genom att stympa länets busstrafik.

Målet med bussnedskärningarna är, enligt Trafikförvaltningen, att spara 100 miljoner kronor. Men Alliansen duckar inför faktumet att en sådan här stor förändring, med så här kort varsel, innebär sådana omställningskostnader att det inte går att tala om några besparingar. Bussbolagen har redan köpt bussarna och anställt förare.

De som pendlar till jobb och skola drabbas hårt av Alliansens nedskärningsförslag. Om bussarna går mer sällan, innebär det att fler resenärer ska rymmas i samma buss. Folk kommer att välja bort den alltmer obekväma och ineffektiva kollektivtrafiken. Fler tar bilen, istället för att stå som packade sillar på bussen. Trängseln på vägarna ökar, klimatutsläppen ökar, stockholmsluften blir sämre.

Vänsterpartiet avfärdar Alliansens närsynta lösningsförsök. Nedskärningarna visar på en landstingsallians utan initiativförmåga. Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har vi arbetat fram förslag som alternativ till nedskärningar i busstrafiken. Dessa förslag kommer att lyftas på trafiknämndsmötet den 5 oktober 2015.

Dessutom vill Vänsterpartiet höja skatten med 25 öre, vilket skulle tillföra landstingets verksamheter cirka 1,4 miljarder kronor mer än den trötta borgerliga minoriteten.