Gå direkt till innehållet

Nu måste vårdvalet utredas

Under hösten har landstingsstyrelsens förvaltning i Stockholm gjort en analys av akutsjukhusens ekonomiska situation. Idag skriver Dagens Nyheter om resultatet. De stora akutsjukhusen i Stockholm gick med nära en halv miljard kronor i underskott i fjol. Den viktigaste orsaken till det är ökande kostnader för sjuksköterskor. Samtidigt utför akutsjukhusen mindre vård än tidigare, skriver de.

– Alliansen har ägnat åtta år åt kostnadsdrivande vårdval, privatiseringar och konkurrens. Det är politiska verktyg som inte har löst problemen inom sjukvården. Det är nu spännande att landstingets egen utredning börjar se de problem vårdvalet för med sig, säger Håkan Jörnehed i en uppföljande artikel i DN.

– Vi har 31 vårdval i Stockholm, det är extremt många, och alliansen har aviserat nio nya varav två ska införas i år. Nu måste vi slå på bromsen och utreda hur kostnadsdrivande vårdvalen är – innan vi inför nya, säger Håkan Jörnehed till DN.