Gå direkt till innehållet

Nu svänger Alliansen om sparkraven

Den senaste tidens debatt om vilka konsekvenser Alliansens sparkrav får för akutsjukhusen i Stockholm verkar ha fått gehör. Onkologläkare (13/1 SVD), Karolinskas läkarförening (14/1) har om och om igen påtalat hur besparingskraven kommer att slå mot patientsäkerhet och ge väsentligt förlängda väntetider. Nu backar Alliansen från sparkraven.

– Jag tycker att det är positivt att vården nu får mer pengar. Vi förstår att kritiken från sjukhusen blev ohållbar. Det visar också att Vänsterpartiet fick rätt eftersom vi hävdade i vårt budgetförslag i december att sjukvården måste få mer resurser, säger Håkan Jörnehed (V), landstingsråd och fortsätter:

– Det visar också att Alliansen gjort helt fel prioriteringar. De har ägnat all energi åt vårdval, konkurrens och privatiseringar under de åtta år de styrt. Vården i Stockholm ska framför allt koncentrera sig på patientsäkerhet och att öppna fler vårdplatser. De ska inte behöva ägna tiden åt att agera än hit, än dit efter Alliansens nyckfulla sparkrav.