Gå direkt till innehållet

Olyckligt men inte slutgiltigt besked för Bromma flygplats

Idag meddelade regeringen att de lägger ner utredningen om Bromma flygplats framtid på grund av bristande stöd i riksdagen för en nedläggning av flygplatsen.

Vänsterpartiet i Stockholms stad ställer sig mycket kritiska till beslutet. Bromma flygplats tar mark i anspråk som behövs till bostadsbyggande i den bostadskris Stockholm befinner sig i. Flyget står också för en stor klimatpåverkan och måste minska. Att lägga ner Bromma flygplats är ett led i den processen.

Bromma flygplats ligger på Stockholms stads mark och riksdagen kan inte förhindra kommunen att själv besluta om framtiden även om detta beslut avsevärt försvårar den nödvändiga nedläggningen.

– Det har inte ens gått två veckor sedan Parisavtalet och redan visar de borgerliga fossilpartierna i riksdagen att de inte tänker bidra till klimatomställningen, säger Rikard Warlenius, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

– Vi beklagar beslutet, men än har vi inte sett sista avsnittet i den här följetongen. Vi anser fortfarande att Bromma ska läggas ner, och vi ska se vilka möjligheter som kvarstår. Riksdagen borde respektera att detta i första hand är en fråga för Stockholms stad, säger Rikard Warlenius.

– I Stockholm har vi en enorm bostadskris som kräver att vi avvecklar Bromma, det är bara frågan om det sker förr eller senare. Vi måste prioritera människors rätt till bostad över affärsresenärerna. Nu ser vi över hur vi kan gå vidare med frågan om nedläggning, säger Ann-Margarethe Livh (V), bostads- och demokratiborgarråd.