Gå direkt till innehållet

Parkteater på vintern och 10 miljoner extra till det fria kulturlivet

Vi fortsätter att presentera den nya rödgrönrosa budgeten genom att intervjua våra representanter i de olika nämnderna. Här kommer nyheter från kulturområdet presenterade av Ann Mari Engel och Juliana Gristelli, Vänsterpartiets representanter i kulturnämnden.

Vad innebär den nya budgeten för ditt politikområde under 2016?

Det finns många goda nyheter i den nya kulturbudgeten. Bland annat gör vi en satsning på 10 miljoner till det fria kulturlivet vilket är väldigt välkommet. Sen satsar vi 2 miljoner på stärkta visningsmöjligheter för film och 7 miljoner kronor till samlingslokaler.

Barn, unga, men också äldres kulturliv prioriteras i budgeten. Parklekar och fritidsgårdar bli en naturlig mötesplats för att barn och unga ska komma i kontakt med kultur. Därför satsar vi för att redan under året erbjuda professionella kulturaktiviteter där. Alla barn och ungdomar i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med professionell kultur minst en gång per termin. Nyheten i år är att budgeten 2016 även lyfter fram föreningslivet och äldreomsorgens rätt till ett rikt och levande kulturliv.

Vi skärper också jämställdhetsarbetet på kulturområdet där stadens egna kulturinstitutioner får ett tydligare uppdrag att kvinnor och hbtq-personer ska synas när staden köper in konst. Arbetsvillkoren för kulturarbetare ska också förbättras. Vi är oerhört stolta att budget 2016 innehåller extra medel för att Stockholm framöver ska vara fristad för båda förföljda konstnärer, musiker och andra kulturarbetare.

Vilka skillnader kommer stockholmarna märka av?

En av största skillnaderna som stockholmarna kommer att märka under 2016 är att flera oavsett kön, plånbok, funktionsvariation, sociokulturell bakgrund eller legal status ska få tillgång till kultur och eget skapande. Vi fortsätter att satsa på kultur i ytterstaden vilket är en av Vänsterpartiets viktigaste frågor.

Bland satsningarna som vi är mest stolta över och som stockholmarna redan denna vinter kommer att kunna njuta av är vår satsning på ”Parkteater året runt”. Parkteaterns kommer att turnera inomhus i ytterstaden under vintern. Det är en fråga som Vänsterpartiet har drivit och vi är glada att det blir verklighet nu. På det här sättet får fler nära till kultur året runt.

På samma sätt ska ungdomsfestivalerna We Are Sthlm och Kulturfestivalen som äger rum i innerstaden samarbeta med festivaler i ytterstaden för att det ska vara levande, roligt och spännande i hela staden. Unga kommer också märka att det kommer att finnas fler platser i kulturskolan och att utbudet på kurser kommer att breddas. Sen kommer stockholmarna så klart märka av mer konst i det offentliga rummet bland annat genom en satsning på gatukonst och graffiti med öppna väggar i stadsdelarna.

Vilka är de största utmaningarna på kulturområdet framöver?

Efter åtta år av höger kulturpolitik och stark centralisering av resurserna är den största utmaningen att bryta den kulturella segregationen och systematiskt fortsätta omfördela resurserna för kultur för att uppnå jämlikhet och jämställdhet. Tyvärr ser den etablerade kulturvärlden fortfarande väldigt homogen ut liksom de som får tillgång till kultur. En av våra viktigaste utmaningar är att se till att öka representation av personer från normbrytande identiteter, såsom kön och könsidentitet och funktionalitet samt personer med olika sociokulturella bakgrund, som får möjlighet till eget kulturskapande och tillgång till kvalitativ kultur.

Ett första steg för att motverka diskriminerande strukturer är att synliggöra dem. Utöver att budgeten 2016 lägger fokus på ytterstaden ger de också kulturförvaltningen uppdraget att bland annat mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön. Kulturnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön.

Vilken fråga inom kultur är mest prioriterad för Vänsterpartiet framöver?

Bland de mest prioriterade frågorna för Vänsterpartiet framöver är frågan om flera icke-kommersiella och demokratiska mötesplatser för kultur. Möjligheten att mötas, få gemenskap, organisera, skapa och låta kreativitet flöda och föreningsliv borde inte bestämmas av plånbokstorlek eller någon annan diskrimineringsgrund. Fler kulturhus i ytterstaden är viktigt och där har vi redan kommit en bit på vägen med kulturhus i Vällingby och Skärholmen. Det är också viktigt att stadsdelsnämnderna skapar fler träffpunkter för unga, särskilt med fokus på flickor och hbtq-personer. Överlag är demokratifrågan viktig för Vänsterpartiet. Vi vill främja organisering, kreativitet och vill att stadens invånare har inflytande. Då behövs samlingslokaler och ett bra föreningsstöd. Sen fortsätter vi att jobba för att få ett kvinnohistoriskt museum i Stockholm och för att ytterligare förbättra förutsättningarna för det fria kulturlivet.