Gå direkt till innehållet

Resegarantin bör gälla för dem som inte orkar gå i rulltrapporna

Lördagen 14 februari skadas en kvinna allvarligt när en av rulltrapporna i Östermalmstorgs tunnelbana havererar. Skötsel av rulltrappor och hissar var det sista som Alliansen privatiserade under förra mandatperioden.

Efter torsdagens presskonferens då Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting redogjorde för skötsel, tillsyn och besiktning av stationernas rulltrappor, har Vänsterpartiet i SLL flera frågor.

Trafikförvaltningen anlitar inte mindre än fyra olika företag för kontroll och tillsyn: Kone, Primär, MTR och Dekra. Men trots mängden kontrollinstanser verkar säkerheten för resenärerna inte kunna garanteras. Flera haverier har inträffat, en med väldigt allvarlig utgång för en privatperson.

Fyra företag kontrollerar rulltrapporna, men misslyckas ändå med att upptäcka allvarliga fel. Vet Trafikförvaltningen vem av dessa som bär ansvaret? Efter olyckan förra lördagen, har ett av företagen, Dekra, fått i uppgift att utreda felet på rulltrappan. Varför ska företaget som uppenbarligen har missat ett allvarligt fel, utreda sig själva?

Vänsterpartiet kräver att en oberoende haverikommission tillsätts och att en översyn görs av avtalen kring skötseln, tillsyn och besiktning av rulltrapporna. Till dess bör de kollektivtrafikanter som inte klarar av att gå i de långa rulltrapporna få utnyttja SL:s resegaranti.

Gunilla Roxby Cromvall (V), gruppledare.
Mobil: 070 – 737 39 92