Gå direkt till innehållet

Situationen i Tensta visar det värsta med bostadsbristen

I Tensta i Stockholm visar sig nu bostadsbristen i sin värsta form i ett aktuellt fall. Ett antal personer och familjer måste lämna sina bostäder efter att deras korttidskontrakt har gått ut.

Korttidskontrakt innebär att den boende inte kan bo på obestämd tid utan att det från början är ett tidsbegränsat kontrakt, något som den som hyr blir informerad om när den söker och tecknar kontrakt. De aktuella bostäderna ägs av Svenska bostäder i syfte att användas som evakueringslägenheter i samband med renoveringar. Den period lägenheterna inte har behövts för evakuering har man valt att hyra ut dem på korttidskontrakt för att de inte ska stå tomma samtidigt som det är en sådan fruktansvärd bostadsbrist. I det här fallet har Svenska bostäder under en tid förlängt kontrakten några månader åt gången, men det är likväl korttidskontrakt. Nu måste man ha tillbaka lägenheterna för andra hyresgäster som måste evakueras på grund av renoveringar i andra fastigheter.

Hyresgästerna har varit informerade om detta men eftersom bostadsbristen är enorm kämpar de för att bo kvar. Det är något jag förstår till fullo! Samtidigt går kontrakten inte att omvandla till fasta kontrakt. Svenska bostäder förmedlar inte lägenheter, det gör Bostadsförmedlingen. Skulle de här evakueringslägenheterna omvandlas till fasta kontrakt skulle hyresgästerna gå före bostadskön, förbi andra som köat längre, och det är inte rättvist – i synnerhet inte mot alla andra familjer och personer som är i lika stort behov av bostad. Kösystemet i bostadskön är långt ifrån perfekt, men det är det mest rättvisa systemet vi har att använda oss av i nuläget. De människor som bor i de av Svenska bostäders lägenheter som nu ska renoveras kan heller inte lämnas utan bostad. Evakueringslägenheterna behövs.

Vi håller situationen i Tensta under uppsikt och socialtjänsten i stadsdelen är inkopplade. Svenska bostäder och stadsdelsförvaltningen för dialog med varje familj för att hitta en individuell lösning. Ingen ska hamna på gatan, självklart inga barn.

Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd