Gå direkt till innehållet

Stå upp för er politik om kulturgårdarna

Den senaste tiden har situationen för kulturgårdarna i Stockholm uppmärksammats. Det handlar om gamla hembygdsgårdar där det bedrivs olika typer av föreningsverksamhet. Stadsholmen som äger gårdarna har under några år börjat trappa upp hyrorna för att nå självkostnadspris. Hyreshöjningar som de kan tacka Alliansen för.

År 2010 införde Alliansen en ny lag som innebar att allmännyttiga bostadsbolag ska agera enligt så kallade affärsmässiga principer. Det innebär att ett kommunalt bostadsbolag inte kan subventionera hyran i kommunala fastigheter hur viktig verksamhet som än bedrivs där. Alliansen har i beslut efter beslut slagit fast att det är affärsmässighet som ska gälla och inte socialt ansvarstagande. År 2011 beslöt den Alliansen, som då styrde Stockholm och även det kommunala bolaget Stadsholmen, att hyrorna skulle höjas i enlighet med den nya lagstiftningen. Det här är alltså högerpolitik i dubbla led som vi nu måste hantera.

När Folkpartiet tillsammans med de andra borgerliga partierna styrde Stockholm så var affärsmässighet ledordet och inte socialt ansvarstagande. Folkpartiet hade dessutom ansvaret för kulturen och därmed gårdarna. Mycket kunde ha gjorts under de åtta åren för att stödja och utveckla alla stadens samlingslokaler, inklusive gårdarna. Men inget gjordes.  Folkpartiet med Lotta Edholm i spetsen har haft ett mycket högt tonläge i debatten om kulturgårdarna och är uppenbarligen inte nöjd med den situation som deras egen politik har skapat.

Föreningslokaler och samlingsplatser är viktiga som mötesplatser i lokalområdena och för den lokala demokratin. Den rödgrönrosa majoriteten vill utveckla gårdarna och samlingslokalerna, inte lägga ner dem.

Vi hanterar nu konsekvenserna av Alliansens politik. När det gäller hyrorna för kulturgårdarna försöker vi att inom ramen för lagstiftningen hitta lösningar som innebär självkostnadshyror. Staden arbetar med att ta fram ett rättvist system för hyressättningen för föreningslokaler, oavsett om man hyr av Stadsholmen eller av någon annan av stadens förvaltningar och bolag.  Stadsholmen kommer självklart att följa stadens beslut om hyressättning.  När det gäller att utveckla gårdarna så ska det göras tillsammans med kulturförvaltningen som också är ansvarig för verksamhetsstödet.

Folkpartiet bör stå upp för sin egen politik. Och erkänna vilken härva de själva har skapat.

Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd